Čo sú to granty?

Základným princípom grantového financovania je poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na konkrétny projekt alebo projektový zámer. Poskytovateľmi finančných príspevkov sú najčastejšie verejné inštitúcie. V menšom rozsahu sú to grantové programy súkromných spoločností ako napríklad bánk. Najvýznamnejším finančným zdrojom pre granty sú európske štrukturálne a investičné fondy – zjednodušene eurofondy.

V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 má Slovensko k dispozícii sumu vo výške takmer 16 mld. eur z eurofondov. Začiatok ďalšieho obdobia, 2021 – 2027, je však čoraz bližšie.

 

Ako nájsť vhodný grantový zdroj?

Tu prichádzame na rad my. Portál Grantexpert.sk je najkomplexnejšou databázou grantov a dotácií na Slovensku. Sledujeme stovky zdrojov a vieme vám pomôcť nájsť vhodný zdroj pre vaše zámery. V rámci balíkov predplatného od nás získate prístup do databázy, v ktorej sa nachádzajú kompletné výzvy prepísané do „ľudskej reči“.

Informácie o možnostiach financovania vašich projektov vám vieme zasielať aj priamo na váš mail v podobe pravidelných notifikácií. Notifikácie sú zdarma a bez potreby registrácie.

 

Ako získať dotáciu?

Prvý krokom na ceste k získaniu grantu či dotácie je tvorba projektového zámeru. To, čo chcete podporiť musí byť zhmotnené do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Ďalším kľúčovým krokom k získaniu eurofondov je nájsť vhodný grantový zdroj.

Poslednou nutnosťou pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Napíšte nám na ahoj@grantexpert.sk alebo si o príprave žiadosti prečítajte viac.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk