Dotácie pre malé a stredné podniky a startupy

Malé a stredné podniky (MSP) patria medzi piliere európskej ekonomiky. Európska komisia sa preto v programovom období 2014 – 2020 rozhodla pre výraznejšiu podporu podnikania, s cieľom podporovať podnikavosť a podporovať rast MSP riešením problémov, ktoré brzdia ich rozvoj.

Podpora podnikania

Pri grantovej podpore podnikateľských činností sú najskloňovanejšími oblasťami priemyselná výroba, inovácie, remeselná výroba, výskum, vývoj, zhodnocovanie odpadov, sociálne podniky a iné. Aktuálne disponujeme informáciami o viac ako stovke aktuálnych a plánovaných grantových výziev. Nie je síce možné  získať príspevok na hocaký predmet podnikania, ponuka je však pestrá. Ak vás zaujímajú možnosti komplexnej spolupráce v oblasti grantov a dotácií, napíšte nám na: ahoj@grantexpert.sk

Privátny grantový konzultant

Hľadáte granty a dotácie pre vaše podnikanie a potrebujete niekoho, kto vie ako na to?

Vďaka službe privátny konzultant získate kolegu, ktorý nepotrebuje miesto vo vašej kancelárii, no prinesie vám pridanú hodnotu. Vie, ktoré dotácie sú pre vašu spoločnosť vhodné a ako ich získať. V téme grantov a eurofondov je doma. Spracuje stratégiu čerpania grantov pre vašu spoločnosť, nájde vhodné výzvy a vypracuje kompletnú projektovú žiadosť.

Viac informácií

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

previous arrow
Slide 2.2 - copy
DUÁLNE VZDELÁVANIE

Podpora spolupráce MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Zabezpečenie a implementácia energetických auditov – zatepľovanie budov, výmena okien, rozvody energie, osvetlenie a pod.

ANALÝZY PLÁNY STRATÉGIE

Podporované sú dokumenty zaoberajúce sa bojom proti diskriminácií, zamestnateľnosťou, medzisektorovými spoluprácami, cezhraničnou stratégiou na podporu inteligentného rozvoja…

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba škôlok, tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých, zlepšenie prístupu na trh práce znevýhodnených skupín obyvateľstva…

Slide 1
ROZVOJ PODNIKANIA

Podporované sú najmä investície do výrobných technológií a strojov vo výrobných odvetviach od produkcie farmaceutických výrobkov až po výrobu nábytku, do marketingu, do kultúrneho a kreatívneho priemyslu…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podporiť môžete dlhodobý strategický výskum, spoluprácu s výskumnými inštitúciami, inovácie výrobných procesov a produktov, vývoj nových produktov…

POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Podporované je podnikanie v živočíšnej a rastlinnej výrobe, investície do skladovacích kapacít, strojov a zariadení a mnoho iného. Ďalšou kategóriou sú investície do lesníckych technológií a rozvoja akvakultúry.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podpora elektronického podnikania, zvýšenie kvality a dostupnosti eGovernment služieb, zvyšovanie dôveryhodnosti a zjednodušenie elektronického obchodu.

Slide 2.2
KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podporovaná je umelecká tvorba od divadla cez hudbu až po literatúru, investície do agroturistiky a ubytovacích zariadení a iné.

VODNÉ HOSPDÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Investície do prípravy na opätovné použitie odpadov, recyklácie, materiálového zhodnocovania odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, verejných vodovodov či kanalizácií.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na podporu udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov...

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora podnikania v oblasti starostlivosti o deti, boj proti diskriminácii…

next arrow

Konzultujte s profesionálmi

Chcete sa zorientovať v palete grantových zdrojov určených na podporu a rozvoj podnikania? Zaujíma vás ako to funguje pri grantovej podpore a čo to obnáša? Radi by ste sa dozvedeli na aké projekty je možné žiadať finančný príspevok? Tieto a ďalšie otázky si počas konzultácie prejdete so skúseným odborníkom, ktorý vám všetko vysvetlí jednoducho a bez zbytočne zložitého jazykového paškvilu grantového financovania. Využite grantové poradenstvo formou konzultácie priamo s našimi GrantExpertmi.

Konzultáciu vám poskytneme pre tieto oblasti:

  • Možnosti podpory vášho konkrétneho podnikania
  • Na aké nápady a projekty sú poskytované granty a dotácie
  • Čo obnáša príprava projektu
  • A iné
Ako prebieha konzultácia?

Po objednaní a zaplatení služby vás budeme kontaktovať a zistíme vaše potreby a dohodneme presný čas konzultácie. Následne v závislosti od vašej požiadavky pre vás vyberieme najvhodnejšieho konzultanta, s ktorým sa v dohodnutom čase stretnete (v našich priestoroch na Záhradníckej 72 v Bratislave) alebo vás kontaktuje telefonicky, či cez skype (záleží len a len od vašich preferencií) a zodpovie všetky vaše otázky.

Koľko stojí konzultácia?

Štandardný rozsah konzultácie je 60 minút a jej cena je 69 € s DPH (57,5 € bez DPH).

Podporte vaše podnikanie s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vašim potrebám.

Chcete vedieť viac?

V ponuke nášho portálu nájdete rôzne školenia a webináre.
Zistite aké možnosti máte k dispozícii.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do podnikania.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk