Na podporu inovácií môžu firmy získať až 50 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch. Cieľom výzvy je podporiť investície firiem, ktoré chcú zaviesť inovácie produktov alebo procesov. Môže ísť aj o založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu.

Celková alokácia výzvy predstavuje 50 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné žiadať od 100 tis. do 1 mil. €.

Záujemca o grant však musí do projektu spoluinvestovať vlastné prostriedky.

Prvé kolo hodnotenia je už 15. novembra 2017.

Z grantu je možné financovať nákup nového dlhodobého  majetku. Ide napríklad o softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia či technológie.

Žiadateľom môže byť firma so sídlom hocikde na Slovensku, ktorá v čase podania projektu existuje aspoň tri roky.

Ak Vás zaujala aktuálna výzva:

Špecifickou podmienkou je, že miesto realizácie musí byť v jednom z 13 najmenej rozvinutých okresov Slovenska.

Vzhľadom na špecifické podmienky výzvy pre vás odborníci z portálu Grantexpert.sk a spoločnosti Centire pripravili na

10. októbra 2017 pracovné raňajky

na ktorých sa dozviete všetky dôležité informácie o výzve či tipy na prípravu projektu.

Registrovať sa môžete tu.

  • Ak máte záujem o detailnejšie informácie o tom, ako darilo firmám pri predošlých výzvach, zameraných na podporu malých a stredných podnikov, inovácií a technológií, môžete si prečítať aj blog spoluzakladateľa portálu Grantexpert.sk a certifikovaného poradcu pri čerpaní eurofondov Tamása Szőkeho na portáli etrend.sk.

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk