Online kurz 1, 2, 3 Granty so zľavou 50 %

Získajte zručnosti, ktoré vám pomôžu porozumieť eurofondom, grantom a dotáciám, nájsť tú správnu výzvu a vyhnúť sa chybám v získavaní nenávratného financovania – a všetko z pohodlia vašej domácnosti.

Neziskové organizácie, samosprávy, ale aj súkromné spoločnosti sa majú každoročne možnosť uchádzať o desiatky miliónov eur z eurofondov a iných grantových zdrojov určených na financovanie rozvojových projektov. Ale viete kde a ako hľadať informácie o dotačných zdrojoch a ich vhodnosti pre vaše zámery? Tento kurz vám pomôže odhaliť taje nenávratného financovania tým, že vás vybaví praktickými zručnosťami a znalosťami, ktoré sú potrebné na porozumenie „eurofondštiny“ a pochopenie procesu získavania nenávratnej finančnej pomoci z verejných zdrojov.

1,2,3 Granty | E-learning
PlayPlay

V rámci tohto E- learningu sa naučíte

  • Porozumieť základnej terminológií v oblasti nenávratného financovania
  • Zorientovať sa v dostupných dotačných zdrojoch
  • Aké sú základné podmienky, ktoré musíte spĺňať pre čerpanie nenávratného financovania
  • Čo je to projekt a aké sú jeho základné obsahové prvky
  • Ako prebieha proces prípravy, výberu a realizácie projektov.

Kurz je rozdelený na päť lekcií. V jednotlivých lekciách postupne získate znalosti potrebné na pochopenie celkového kontextu grantového financovania, jeho pravidiel a postupov.

Pre koho je kurz určený

Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Medzi predchádzajúcimi účastníkmi prezenčnej formy tohto kurzu boli, zamestnanci samospráv, neziskových organizácií, ako aj podnikatelia.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s nenávratnými zdrojmi financovania, avšak všeobecný právny rozhľad je potrebný.

Lektor

Tamás Szőke, Expert na eurofondy

Za koľko?

  • Cena kurzu je 29 €  14,50 €
  • Po zakúpení nájdete kurz vo vašom profile
  • Kurz môžete spustiť kedykoľvek, prerušiť ho alebo dokončiť neskôr
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk