Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v septembri 2015. Rozpočet programu z EFRR je vyše 155 miliónov eur. Projekty budú podporené do výšky 95 % rozpočtu v závislosti od typu žiadateľa.

Oprávnenými územiami sú:

  • na slovenskej strane Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj,
  • na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Dotácie z Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Príroda a kultúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti prihraničnej oblasti prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt.

Prioritná os 2 Posilnenie cezhraničnej mobility
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie hustoty hraničných priechodov cestnej infraštruktúry s napojením regionálnych a subregionálnych centier, ako aj multimodálnych uzlov na sieť TEN-T.

Prioritná os 3 Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
Cieľom prioritnej osi je podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility integráciou cezhraničných trhov práce, vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych iniciatív na podporu zamestnanosti, informačných a poradenských služieb a spoločného zaškoľovania.

Prioritná os 4 Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Cieľom prioritnej osi je posilňovanie cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektívnej verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

V rámci programu Slovenská republika – Maďarsko bude implementovaný aj Fond malých projektov, v rámci ktorého budú podporované projekty s menším rozpočtom. Tento fond bude možné využiť pre prioritné osi Príroda a kultúra a Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Viac o dotáciách z programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 nájdete na:

Pre zobrazenie grantov a dotácií kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk