Expo Live je inovačný program celosvetovej výstavy Expo 2020 Dubai. Expo Live poskytuje granty a podporuje sociálne startupy a podnikateľov z celého sveta.  Ich cieľom  je podporovať také projekty, ktoré inovatívne riešia spoločenské alebo environmentálne problémy.

KRITÉRIA:

  1. Startup, malý alebo stredný podnikateľ, organizácia, nezisková organizácia
  2. Organizácia musí byť zaregistrovaná
  3. Projekt musí byť minimálne vo fáze prototypu
  4. Projekt musí byť inovatívny a mať prospešný dopad na spoločnosť alebo životné prostredie
  5. Inovatívne riešenie môže byť v ktoromkoľvek sektore

VÝHODY:

  1. Granty USD 100,000 / projekt
  2. Medzinárodná publicita a marketing
  3. Prístup k novým obchodným príležitostiam
  4. Potencionálne vystavenie pred miliónmi návštevníkov na Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai je celosvetová výstava inovácií, priemyslu a kultúry na ktorej sa zúčastní viac ako 175 krajín spolu s ich podnikateľmi, investormi, akademickými inštitúciami, neziskovými organiázáciami a medzinárodnými inštitúciami. Expo 2020 Dubai trvá 6 mesiacov a privíta 20 miliónov návštevníkov.

Expo Live momentálne podporuje 70 inovátorov zo 42 krajín, ktorých projekty budú vystavené počas výstavy Expo 2020 Dubai.

 

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk