V roku 2014 bola založená Férová Nadácia O2. Snaží sa bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí. Okrem toho, podporuje aj začínajúcich podnikateľov v  pretavovaní svojich plánov do reality.

Cieľom nadácie je pomáhať mladým ľuďom v oblasti vzdelávania a zvyšovania zamestnanosti. Svoje finančné prostriedky rada poskytne na projekty týkajúce sa:

  • Nezamestnanosti – boj proti nezamestnanosti na Slovensku a podpora mladých podnikateľov
  • Vzdelávania mladých – podpora neformálneho vzdelávania, konferencií, workshopov a programov, ktoré sprostredkujú výmenu skúseností a know-how
  • Rozbiehania podnikateľov – tvorba „živnej pôdy“ pre podnikateľov, akou sú inkubátory, huby, co-workingy a podobne.

Viac o Férovej Nadácii nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk