Celková finančná alokácia oboch mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 určená pre Slovenskú republiku predstavuje hodnotu 104,6 mil. eur.

Finančný mechanizmus EHP  predstavuje dohodu medzi Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom ako prispievateľskými štátmi a Slovenskou republikou ako prijímateľským štátom. Nórsky finančný mechanizmus predstavuje dohodu medzi  Nórskym kráľovstvom a Slovenskou republikou ako prijímateľským štátom.

Celkové ciele finančných mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 majú prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi.

Finančné príspevky budú k dispozícii v týchto prioritných oblastiach:

  • (a) Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;
  • (b) Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby;
  • (c) Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo;
  • (d) Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody a
  • (e) Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021

Aktuálne granty vrátane Nórskych fondov nájdete TU.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk