Poslaním Fondu inovácií a technológií je rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo krajiny. Jeho aktivity prispievajú k rozvoju inovatívnej ekonomiky a okrem finančnej podpory ponúka aj služby v oblasti poradenstva, mentoringu a koučingu.

Koho hľadá Fond inovácií a technológií?

Hľadá ľudí s nápadom, tvorivé osoby, výskumníkov, vedcov a podnikateľov v rôznych štádiách realizácie ich podnikateľského zámeru. Orientuje sa aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Potenciál vidí v projektoch, ktoré ponúkajú nové riešenia aktuálnych problémov a sú sľubnou investičnou príležitosťou.

Oblasti, ktorým nadácia venuje osobitnú pozornosť sú životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie. Vítajú však aj projekty od výskumníkov, vedcov a študentov z akýchkoľvek oblastí.

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk