Green Foundation je mladá slovenská programová nadácia so stredoeurópskym presahom, ktorá sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií, adaptáciu spoločnosti na významné výzvy, ako je klimatická zmena, technologické inovácie a na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí.

V roku 2016 nadácia podporovala rôznorodé projekty ako napríklad Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, TrashOut či Tvoj Buddy. Projekt TrashOut sa zameriaval na lokalizáciou čiernych skládok prostredníctvom mobilnej aplikácie. Výstupom projektu bol aj vývoj novej webovej stránky, ktorá prináša efektívne riešenia a komunikáciu s celý svetom. Tvoj Buddy je spoločensky prospešný program pre opustené deti z detských domovov na Slovensku. Poslaním projektu Free Food je boj proti plytvaniu potravinami so snahou vytvoriť mechanizmy zamedzujúce vyhadzovaniu ešte konzumovateľných potravín

Postupne, od roku 2017 Green Foundation prešla reštrukturalizáciou a redizajnom svojej identity. V súčasnosti definuje nové programové piliere, ktorým sa bude v ďalších rokoch venovať a v rámci ktorých bude vytvárať špecifické grantové programy.

Ambíciou nadácie Green Foundation je zadefinovať čo je sociálna inovácia v kontexte prostredia Slovenskej republiky. Ako ju pochopiť, vnímať a porozumieť. Nadácia má záujem spolupodieľať sa na konceptualizácii pojmov otvorená inovácia, sociálna ekonomika či spoločensky prospešné podnikanie.

Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute, vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu, záujem mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Projekt Roots & Shoots je realizovaný formou environmentálnej a komunitnej projektovej výuky, kde si účastníci sami definujú kľúčové problémy a témy svojho okolia. Vybrané problémy sa v spolupráci s nadáciou a s jej podporou snažia vyriešiť.

Nadácia plánuje v rámci svojich činností podporovať aj iné nadácie a neziskové organizácie, ktoré majú podobný cieľ a zameranie.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk