i-Portunus je krátkodobý pilotný projekt, ktorý je financovaný programom Kreatívna Európa zo zdrojov Európskej únie. Program umožňuje mobilitu pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry. Riadi ho konzorcium vedené Goethe-Inštitútom a Francúzskym inštitútom, Izolyatsia a Nida Art Colony z Vilniuskej akadémie umení.

i-Portunus podporuje medzinárodné mobility umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného alebo vizuálneho umenia a žijúcich v krajinách združených v programe Creative Europe. Tieto mobility musia mať špecifický a presne definovaný cieľ, ako napríklad rozvoj medzinárodnej spolupráce,  prezentácia práce v inej krajine alebo rozvoj projektov s miestnymi komunitami v cieľovej krajine.

Tento typ mobility bude stálou akciou v rámci programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk