Karpatská nadácia podporuje aktivity na východnom Slovensku, na miestach, kde jednotlivci a organizácie prevzali zodpovednosť za seba a svoj región, zlepšujú svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria lepšiu budúcnosť.

Cieľom nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seboa, komunitu, región a budúcnosť. Zlepšujú život v regióne – podporujú iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti. Pomáha a poskytuje finančnú podporu tým, ktorí si chcú pomôcť sami.

Viac o Karpatskej nadácii nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk