Komunitná nadácia Zdravé mesto vznikla ako prvá nadácia tohto typu v strednej a východnej Európe v roku 1944. Jej cieľom je prepájať potenciál a potreby komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita života v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Nadácia napĺňa svoje poslanie prostredníctvom:

  • grantového programu pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie z regiónu Banská Bystrica – Zvolen
  • podpory darcovstva a filantropie
  • programov, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.

Viac informácií o Komunitnej nadácii Zdravé mesto nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk