Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Prostredníctvom grantových programov sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti, čím predchádza aj škodám na majetku a zdraví. Organizuje vzdelávacie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky určené pre všetky vekové kategórie. Za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov spolupracuje s ďalšími organizáciami a združeniami.
Prijímateľmi podpory sú jednotlivci, neziskové inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, samosprávy a iné združenia poskytujúce verejnoprospešné služby.

Oblasti pôsobenia nadácie:

 • Vzdelávanie
  • spolupráca so školami pri realizácii dopravnej a zdravotnej výchovy
  • pomoc pri obnove a výstavbe detských dopravných ihrísk
  • podpora osvetových kampaní v médiách zameraných na rozličné vekové skupiny
  • podpora multimediálnych projektov, učebníc, prezentácií a pod. s dopravnou tematikou
 • Technická bezpečnosť
  • pomoc vodičom pri kontrole technického stavu vozidla
  • pomoc pri obnove technického stavu cestných komunikácií a dopravného značenia
 • Výskum
  • podpora výskumných projektov zameraných na analýzu dôvodov dopravnej nehodovosti
  • monitoring efektívnosti uskutočnených opatrení

Viac o grantoch z Nadácie Allianz nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk