Nadácia EPH bola založená spoločnosťou Energetický a prúmyslový holding, a.s. Pôsobí ako nástroj na rozvoj ľudskej spoločnosti a priestor pre partnerstvá v projektoch. Cieľom nadácie je podpora inovatívnych riešení problémov, ktoré sprevádzajú dnešnú spoločnosť. Medzi najzásadnejšie priority patria zachovávanie tradícií, prírodných a kultúrnych pamiatok ale aj komunitný či regionálny rozvoj. Vízie Nadácie EHP sú rozdelené do podprogramov:

  • Vzdelávanie a inovácie– podpora vzdelávania prispieva k budovaniu zodpovednejšej spoločnosti, komunity, lepšieho životného prostredia a tiež k inovatívnym riešeniam. Vzdelávanie = investícia do budúcnosti
  • Kultúra– cieľom je podporovať zachovávanie a obnovu kultúrneho dedičstva, ale aj moderné prvky súčasnej kultúry
  • Zdravie a šport– podpora aktivít zameraných na zdravý životný štýl, ochranu zdravia. Pomoc poskytujú aj združeniam či klubom venujúcim sa pohybovým aktivitám a športovej príprave mládeže
  • Znevýhodnené skupiny– dotácia pre organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby a začlenenie znevýhodnených ľudí do plnohodnotného života
  • Životné prostredie– aktivity spojené s ochranou a zachovávaním kultúrneho dedičstva, obnovou a revitalizáciou významných prírodných úkazov či vodných tokov, podpora inštitúcií venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike
  • Regionálny rozvoj– pomoc pri rozvoji v komunite, aktivity vo vlastnom regióne

Viac informácii nájdete tu.

Pre zobrazenie grantov z Nadácie EPH kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk