Nadácia ESET sa usiluje o podporu kumunít a organizácii na Slovensku v prekonávaní nových výziev a mét. Medzi primárne aktivity nadácie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

Viac o aktivitách nadácie si prečítate tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk