Nadácia Granvia podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu a pomoc dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom, ktorý sa chcú zaradiť do pracovného procesu. Jej hlavným cieľom je boj proti rôznym formám spoločenskej exklúzie.

Nadácia poskytuje nielen finančné prostriedky ale aj patronát nad podporenými projektmi. Každý podporený projekt má svojho vlastného „patróna“, zamestnanca jednej zo zakladateľských spoločností nadácie, ktorý sa dlhodobo podieľa na realizácii tohto projektu.

Nadácia Granvia podporuje projekty organizácií, ktoré prinášajú inovatívne riešenia v oblasti sociálnej a pracovnej inklúzie:

 • Zamestnanosť
  • Začlenenie do pracovného procesu
  • Odborné vzdelávanie a kvalifikácia
  • Doprava do zamestnania
 • Rozvoj solidarity v spoločnosti
  • Mládež a občianska uvedomelosť
  • Opätovné začlenenie do spoločnosti
  • Dostupnosť bývania

Svoje ciele sa Granvia snaží napĺňať pomocou rôznych aktivít:

 • Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov
 • Bojuje proti všetkým formám sociálnej exklúzie
 • Podporuje inovatívne projekty
 • Poskytuje dobrovoľníkov zo svojich radov
 • Podporuje projekty dlhodobo

Viac informácií nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk