Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíja filantropiu a charitu. Tieto zámery Nadácia Orange realizuje vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Vďaka nim pokrýva vzdelávanie, sociálnu inklúziu a komunitný rozvoj na rôznych úrovniach.

Umožňuje to podporiť drobné zmeny cez aktivity jednotlivcov a menšie projekty. Zároveň sa Nadácia dokáže danej téme venovať dlhodobo a do hĺbky.

Strategickým partnerom Nadácie Orange je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (CpF).

Granty:

 • Vzdelávanie
  • vzdelanejší svet môže byť lepší,
  • v rámci grantového programu Nadácia Orange podporuje moderné školy, motivuje dobrých učiteľov a pomáha rozvíjať nadanie detí, mladým talentom vytvára lepšie podmienky, aby sa naplno rozvinuli.

 

 • Sociálna inklúzia
  • sociálna inklúzia znamená začleňovanie znevýhodnených do aktívneho spoločenského života a podporu rovnosti príležitostí,
  • program dlhodobo patrí medzi priority Nadácie,
  • podpora tých, ktorí zvyšujú šance na plnohodnotné zapájanie zdravotne znevýhodnených do spoločenského diania,
  • v oblasti sociálnej inklúzie Nadácia Orange realizovala grantový program Darujte Vianoce, Zelená pre seniorov, ťažko chorým jednotlivcom poskytuje pomoc prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých.

 

 • Komunitný rozvoj
  • Slovensko môže byť bez regionálnych rozdielov ešte krajšie,
  • podpora ľudí, ktorí prispievajú k zlepšovaniu života v komunitách – tí ktorí stavajú detské ihriská, opravujú športoviská alebo organizujú lokálne kultúrne podujatia,
  • komunitný rozvoj Nadácia Orange podporuje prostredníctvom grantových programov Šanca pre váš región a Grantový program pre optimistov.

 

Viac informácii o grantoch z Nadácie Orange nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z Nadácie Orange kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk