Nadácia pre deti Slovenska za vyše 20 rokov svojej existencie podporila viac ako 600 tisíc ľudí. Vzdeláva pracovníkov, ktorí sa venujú deťom a mladým ľuďom a podporuje zapájanie sa detí do komunity.

Venuje sa:

 • deťom so špeciálnymi potrebami
 • výnimočným deťom
 • deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • zdravotne znevýhodneným deťom
 • deťom v inštitucionálnej starostlivosti
 • deťom v rodinách

Spolupracuje s viacerými nadačnými fondmi firiem.

Z grantov nadácie boli financované výzvy:

 • Dôvera pomáha diabetikom – celková alokácia 25 000€
 • Cloetta- celková alokácia 10 000€
 • Bojovníci za zdravie- vo všetkých výzvach použitých 450 000€

Medzi jej najznámejšie aktivity patrí Hodina deťom. Od roku 1999 v spolupráci s takmer celou hereckou komunitou na Slovensku podporuje efektívne projekty reflektujúce potreby  detí.  Zrealizovali už viac ako 1600 projektov. Financie verejnej zbierky budú využité na riešenie aktuálnych problémov a potrieb detí  a mladých ľudí na Slovensku v oblastiach:

 • dieťa a jeho radosti
 • dieťa a jeho starosti
 • dieťa a jeho škola
 • dieťa a jeho komunita.

Jej grantové výzvy nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk