Nadácia sa dohodobo venuje spoluvytváraniu lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov. Svoje poslanie napĺňajú spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Dvomi hlavnými piliermi podpory sú:

  • vzdelávanie s dôrazom na posilňovanie finančnej gramotnosti
  • sociálna inklúzia a sociálne vzdelávanie.

Viac o nadácii sa dočítate tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk