Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Nadácia SPP podporuje aktivity v rôznych oblastiach. Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Prioritne sa zameriava na:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Ochrana zdravia
 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
 • Regionálny a komunitný rozvoj

Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom poskytovania darov na:

 • charitatívne a filantropické aktivity
 • zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty

Prijímateľmi podpory sú najmä: 

 • mimovládne organizácie
 • jednotlivci
 • samosprávy
 • školy, univerzity
 • ďalšie subjekty

Viac informácií nájdete tu.

Pre zobrazenie grantov z Nadácie SPP SR kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk