Stredoeurópska nadácia (www.cef.sk) v spolupráci s ďalšími fondami a prostriedkami od súkromných organizácií podporuje viaceré neziskové aktivity. Medzi jej programové priority patria :

  • Počin – zahŕňa nápaditú tvorbu rozvíjajúcu kultúrne odkazy. Primárnou aktivitou je podpora umeleckých počinov odhaľujúcich, uchovávajúcich a ďalej rozvíjajúcich kultúrne odkazy. Komunikácia umenia so súčasným človekom predstavuje ďalší cieľ ich aktivít. Zapojili sa do projektov: Neviditeľná Štiavnica, Viva Musica, PRO LIBRIS- podpora vydania 6 nových literárnych diel mladých autorov do 35 rokov, Albrecht Forum, Gotická cesta, Lesoochranárske zoskupenie Vlk, OZ Kalvársky fond, BROZ- Bratislavské regionálne ochranárske združenie, OZ Kukkonia.
  • Podaná ruka – podporuje ľudí, ktorí vďaka svojim schopnostiam vedia spájať a inšpirovať. Projekty zviditeľňujú a posilňujú vzťahy našej krajiny so stredoeurópskym regiónom, čím sa jednotlivé regióny stávajú viditeľnejšie, významnejšie a vnútorne silnejšie. Z programovej línie Podaná ruka boli podporené projekty: Bratislavský knižný festival, Podpora mladých talentov, Stredoeurópske fórum, PRO LIBRIS-podpora vydania prekladov 12 diel súčasnej európskej literatúry do slovenského jazyka.
  • Rieka – spája ľudí poznajúcich potenciál vody využiteľný pre  rozmanité aktivity s účelom ochrany povodia. Projekty sú financované nadačným programom Dunajský fond. V ňom sa združujú  a koordinujú finančné, ľudské a iné dostupné zdroje, ktoré slúžia ako nástroj dosahovania stanovených cieľov.  Podieľajú sa na skvalitňovaní verejne prístupných priestorov okolo povodia Dunaja, pokrývajúceho takmer celé Slovensko a spájajúceho strednú Európu. Snahou je  so zachovanie skutočnej hodnoty rieky.
  • Hora – zameriava sa na Karpaty formujúce väčšinu územia Slovenska a prechádzajúce  ďalšími krajinami.  Nadácia podporuje projekty napomáhajúce karpatským podhorským komunitám lepšie čeliť ich životným výzvam v harmónii s horami. Hľadáme nové možnosti  ako motivovať mestských obyvateľov k chápaniu života vrchárov a aj samotného významu hôr.

V spolupráci s partnermi je pripravovaná Karpatská Odysea- multižánrová umelecká expedícia, ktorá prinesie nezaujatú výpoveď o aktuálnom stave Karpát.

Nadácia podporila doteraz napríklad projekty ako „Talk šou We Four+“ (Novátorský projekt medzinárodnej internetovej talk šou), alebo Talenty Novej Európy.

Okrem grantových výziev je možné individuálnu žiadosť podávať kedykoľvek. Formulár na podávanie individuálnych žiadostí nájdete tu a formulár rozpočtu nájdete tu. Nadácia vyhovie prednostne tým žiadostiam, ktoré svojim zameraním spadajú do jej programových priorít.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk