Čo hľadá Visegrad Fund?

Visegrad fund hľadá organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, posilniť inovácie a zapojiť občanov krajín V4 a celej strednej a východnej Európe. Snahou je  spolupracovať s tými, ktorí môžu niečo zmeniť- či už malá občianska organizácia zamerané na miestnu komunitu alebo celoštátna organizácia.

 • Poslanie
  • projekt by mal byť založený na hlavnom poslaní organizácie s dôrazom na spoločné regionálne výzvy
 • Otvorenosť
  • spájať úsilie s aktérmi z rôzneho prostredia, aby sme čerpali nápady, ktoré nie sú každý deň na dosah ruky
 • Orientácia na cieľ
  •  cieľavedome ísť za výsledkom a prispievať k spoločným cieľom

Čo podporuje Visegrad Fund?

Fond podporuje financovanie rôznorodej činnosti vo všetkých oblastiach života. Zameriava sa na malé cezhraničné projekty, ktoré sa usilujú o zlepšenie porozumenia v pohraničných oblastiach, ale podporuje aj potenciál ľudí v konkrétnom regióne.

 • Kultúra a spoločná identita
  • projekty posilňujúce regionálnu a európsku identitu prostredníctvom spoločných kultúrnych iniciatív v regióne V4
 • Vzdelanie a budovanie kapacít
  • podporujeme projekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť regiónov strednej a východnej Európy prostredníctvom zlepšenia zručností občanov
 • Inovácie a podnikanie
  • podporujeme projekty, ktoré zlepšujú životné prostredie, výskumné a vývojové projekty a rozvoj regionálnej súdržnosti v hospodárskom rozvoji
 • Demokratické hodnoty a médiá
  • podporujeme projekty zamerané na demokratické hodnoty, ľudské práva a menšiny ktoré prispievajú k rozvoju občianskej spoločnosti, posilňujú slobodu médií a prístup k informáciám
 • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvo
  • projekty zamerané na dobrú správu vecí verejných a zlepšujú účinnosť tvorby verejnej politiky v regionálnom kontexte
 • Regionálny rozvoj, environmentálne prostredia a turizmus
  • projekty podporujúce stratégie pre environmentálne udržateľný regionálny rozvoj a cestovný ruch
 • Sociálny rozvoj
  • projekty podporujúce inkluzívnu spoločnosť a solidaritu v regióne.

Ďalšie informácie o programe Visegrad fund nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk