Viziou Zeleného vzdelávacieho fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti na Slovensku.

Podporujú výchovno-vzdelávacie projekty detí a mládeže, projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť či aktivity pre koordinátorov evnironmentálnej výchovy a iných pedagogických odborov.

Zistite viac o Zelenom vzdelávacom fonde tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk