Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) poskytuje grantové schémy v nasledujúcich oblastiach:

  • Všeobecné výzvy – podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV).
  • Program LPP – podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (LPP)
  • Program VMSP – podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP)
  • Program VVCE – podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti (VVCE)
  • Program SUSPP – podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím (SUSPP)
  • Program PP7RP – podpora prípravy projektov 7. Rámcového programu výskumu a vývoja (PP7RP)
  • Bilaterálna spolupráca
  • Multilaterálna spolupráca

Pre zobrazenie grantov z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kliknite sem.

Viac o dotáciách z grantovej schémy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk