Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel.
Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Audiovizuálny fond finančne podporuje:

  • vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií
  • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
  • prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí
  • digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii
  • filmové festivaly a prehliadky
  • výskum a vydávanie odbornej literatúry
  • vzdelávanie, worshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii

Pre zobrazenie grantov pre kultúru a kreatívny priemysel kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk