Cieľom Inovačného fondu je vytvorenie vhodných podmienok na využívanie výsledkov aplikovaného výskumu, vývoja, inovácii, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom spojení s vedeckými, výskumnými a technickými inštitúciami.

Podporuje riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou s reálnou nádejou uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

Viac o Inovačnom fonde sa dočítate tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk