Kreatívne vouchre

Grant vo forme Kreatívnych voucherov môžete získať vďaka projektu Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Vouchre je možné použiť na nákup služieb a diel vo vybraných kreatívnych odvetviach.

Kto môže získať vouchre a čo za ne dostane?

Voucher môžu získať malí a strední podnikatelia (MSP). Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú podporu, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 odvetví kreatívneho priemyslu. Prostredníctvom voucherov môžu žiadatelia dostať podporu vo výške 50 % ich nákladov na služby a produkty realizátorov. Realizátori musia pôsobiť viac ako jeden rok v jednom zo 4 definovaných odvetví a musia byť zaradení v galérií realizátorov na stránke vytvor.me

Na kreatívne vouchere je počas trvania projektu do roku 2021 vyčlenených 7,5 milióna € s cieľom podporiť minimálne 1 500 mikro, malých a stredných podnikov.
Minimálna hodnota vocheru bola v doterajších výzvach stanovená na 1 000 €. V odvetviach architektúry je možné získať poukážku maximálne do 10 000 € a v ostatných odvetviach do 5 000 €.

Podporované odvetvia kreatívneho priemyslu

Architektúra

Dizajn

Reklama a marketing

Programovanie IKT

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk