Program Obnova dediny je nástrojom rozvoja vidieka. Cieľom programu je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.

Zodpovedný orgán za Program obnovy vidieka je Ministerstvo životného prostredia SR.

Viac o Programe obnovy dediny sa dočítate tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk