Ministerstvo vnútra SR administratívne zastrešuje Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorý podporí nasledujúce priority: posilnenie inštitucionálnych kapacít a zvýšenie efektívnosti verejnej správy, a to prostredníctvom skvalitňovania systémov riadenia a optimalizáciou procesov verejnej správy; modernizáciou riadenia ľudských zdrojov a zvyšovaním kompetencií zamestnancov verejnej správy; transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a dôsledným uplatňovaním princípov 3E, ako aj zefektívnenie súdneho systému, zvýšenie vymožiteľnosti práva a posilnenie nezávislosti súdneho systému. Celková alokácia na tento program je cca. 278 miliónov eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

  • Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
  • Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
  • Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E

Prioritná os 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

  • Zvýšená efektívnosť súdneho systému
  • Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré administruje Ministerstvo vnútra SR kliknite sem.

Viac o grantoch z Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk