Prvé výzvy z Plánu obnovy sú otvorené

V uplynulých týždňoch vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tri výzvy z Plánu obnovy zamerané na zlepšenie vzdelávania v súvislosti s pandémiou COVID 19. Počas nasledujúcich mesiacov však zrejme bude nových výziev pribúdať podstatne viac.

Čo je to Plán obnovy a odolnosti?

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. V najbližších rokoch by na Slovensko vďaka tomuto zdroju malo prísť viac ako 6 miliárd eur. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré zlepšia životnú úroveň Slovenska. Financie z neho by sme mali čerpať až do roku 2026. Okrem dotácií na podporu vzdelávania by z balíka mali byť k dispozícii dotácie na podnikanie ale aj dotácie pre mestá a obce či ďalšie subjekty.

Medzi oblasti, ktoré budú vďaka tomu podporované patrí napríklad: Obnova rodinných domov; Obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov; Odstraňovanie bariér v budovách škôl; Výstavba nových cyklotrás; Rozširovanie kapacít materských škôl; Zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov; Rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy; Podpora digitálnych technológií a výskumu.

Aké výzvy z Plánu obnovy boli vyhlásené?

Výzvy Spolu úspešnejší a Spolu múdrejší 2 boli vyhlásené v priebehu septembra a na podávanie žiadostí mali školy len niekoľko dní respektíve týždňov.  Spolu úspešnejší (2021) má termín na predkladanie žiadostí do 11. októbra, pričom výsledky by mali byť známe už 3 dni po uzavretí výzvy. Cieľom tejto výzvy má byť podpora pre doučovanie na stredných školách. Podpora je zameraná na stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov umožňovať vytvorenie podmienok na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Ide najmä o doplnenie vedomostí ovplyvnených pandémiou COVID-19. Ich absencia podstatným spôsobom vplýva na uplatnenie absolventov v rámci trhu práce. Výzva Spolu múdrejší 2 bola medzi časom ukončená a jej vyhodnotenie môžete nájsť na webovej stránke ministerstva školstva.

Doučovanie s pomocou mimovládok

Ministerstvo školstva vyhlásilo tiež výzvu pre mimovládne organizácie, nadácie a občianske združenia na predkladanie žiadostí o poskytnutie financií z Plánu obnovy vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Cieľom dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy je výber mimovládnych organizácií pre spoluprácu na programe doučovania.

doucovanieAko už bolo spomenuté, pandémia spôsobila, že v nedávnom období čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Problémom bol najmä sťažení prístup k dištančnému vzdelávaniu. V mnohých prípadoch to viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách.

Učitelia sú po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a niektoré školy nemajú dostatok vlastných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania. Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich bude otvorená do 21.10.2021.

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Zistite aktuálne možnosti financovania vašich projektov.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk