Čo je energetický audit?

Energetický audit je výstup, vďaka ktorému zistíte ako môžete znížiť energetickú náročnosť vašej budovy, tým znížiť výdavky a v neposlednom rade prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.  Odborníci na základe súčasného stavu vašej budovy a jej energetických vlastností nájdu najefektívnejšiu cestu k zvýšeniu energetickej úspornosti objektu. Okrem toho získate informácie o predpokladaných investičných nákladoch, vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor či vyčíslenie návratnosti investičných nákladov.

Energetický audit a fondy, dotácie, granty

Vypracovanie energetického auditu býva podmienkou zapojenia sa do grantových výziev zameraných na  zvyšovanie energetickej efektivity a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom auditov sa deklaruje úspora projektu a jeho ekonomická efektivita. Vypracovanie energetického auditu často patrí aj medzi oprávnené aktivity výziev, takže ho môžete financovať z grantu.

Aktuálne sa pripravuje dotácia na zabezpečenie Energetických auditov v malých a stredných podnikoch (MSP). Zistite bližšie informácie o dotácii a začnite s prípravou grantovej žiadosti priamo na portáli GrantExpert.sk

Kedy je ešte energetický audit potrebný (vhodný)?

Každý veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky.

Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Je to akási stratégia hospodárenia s energiami, prispievajúca k dobrým rozhodnutiam manažmentu v oblasti úspory energie a k úspešnej realizácii opatrení vedúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti spotrebiteľov energie.

Cena za energetický audit od GrantExpert.sk

 • Sprostredkujeme vám cenovo výhodné vypracovanie energetického auditu prostredníctvom certifikačného orgánu QSCert.
 • Cenovú ponuku vám zašlene na základe vašich požiadaviek,


  Termín potreby auditu

  Oboznámil som sa a súhlasím s obchodnými podmienkami

  Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Grantexpert s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).

  Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Grantexpert s. r. o. na účely ich poskytnutia spoločnosti QSCert, spol. s r.o., ktorá poskytnuté osobné údaje ďalej spracúva ako na účely poskytovania audítorských služieb v súvislosti so získaním energetického certifikátu.

  Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk