Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Prezentácia výzvy „Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám“

Vo štvrtok 8. júla sa na webinári dozviete všetky dôležité informácie k našej novej iniciatíve – Výzve na predkladanie projektov zameraných na riešenie problémov rodín s jedným rodičom, v ktorej portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi hľadajú organizácie či jednotlivcov do intenzívneho špecializovaného akcelerátora.

Najlepší nápad získa okrem bezplatného poradenstva a účasti v špecializovanom akcelerátore  finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 5.000 EUR.  Ďalšie tri vybrané projekty získajú bezplatnú účasť v akcelerátore a odbornú a komunikačnú podporu alebo úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez poplatkov až do výšky 500 tis. Slovenskej sporiteľne, ktoré im pomôžu zrealizovať navrhované riešenia v praxi.

Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom prebiehajúca pandémia ich problémy ešte prehĺbila a existujúce formy pomoci nepostačujú. Domácnosť, ktorá sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu, má možnosť požiadať o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Rodičia, ktorí v dôsledku pandémie stratili príjem, sa môžu uchádzať aj o SOS dotáciu. Ďalšou možnosťou je dotácia na podporu humanitárnej pomoci, ktorá sa podľa zákona poskytuje v krízových alebo mimoriadne nepriaznivých životných situáciách, akou je aj súčasná pandémia. Žiadna z týchto foriem pomoci však nie je stabilnou náhradou príjmu pre rodičov, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu alebo môžu pracovať len čiastočne, pretože sa musia starať o deti, ktoré zostali doma.

 • Hľadáme a podporíme preto najlepšie riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu týchto rodín a detí v nich. Napríklad v oblasti flexibility práce, bývania, nákupu potravín, sociálno-právneho poradenstva, pomoci pri výučbe alebo opatrovaní detí a podobne.
 • Hľadáme a podporíme aj neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti už angažujú (od distribúcie rúšok cez nákupy jedla až po pomoc pri výučbe detí) a chcú svoje služby profesionalizovať alebo škálovať na väčšie územie či väčší počet klientov.
 • Hľadáme jednotlivcov ale aj firmy, ktoré sú ochotné pomôcť týmto rodinám (či už službami alebo produktami či vytváraním flexibilných pracovných príležitostí alebo práce na doma).

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE VÝZVY

Ambasádori Výzvy sú:

 • Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP
 • Roland Kyška, riaditeľ portálu Ľudiaľudom.sk

Témy webinára:

 • problémy jednorodičovských rodín
 • existujúce formy pomoci
 • podmienky zapojenia sa do Výzvy na pomoc rodinám s jedným rodičom
 • harmonogram Výzvy na pomoc rodinám s jedným rodičom
 • ceny pre najlepšie nápady a fungovanie akcelerátora

Kedy a kde?

Za koľko?

 • Webinár je ZDARMA

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk