Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

9 najčastejších chýb žiadateľov o granty

Nechcete aby vaše úsilie, peniaze a čas vyšli na zmar? Pri vypracovaní projektov na granty je najlepšie dať si poradiť od profesionála v danej oblasti. Ak by ste sa však rozhodli pustiť do prípravy žiadosti sami, vyvarujte sa týchto najčastejších chýb:

  1. Každá výzva má presne definované aktivity, ktoré môžu byť podporené. Dbajte nato, aby váš projekt nebol v rozpore s týmito aktivitami.
  2. Máte v pláne uchádzať sa o grant na projekt, ktorý má strategický význam pre vašu spoločnosť? Vopred si premyslite aj alternatívne spôsoby jeho financovania. Môže totiž dôjsť k situácii, že vám grant nebude schválený, a to aj napriek kvalitne vypracovanej žiadosti. Objem financií v jednotlivých výzvach je obmedzený.
  3. V snahe splniť kritériá pre výber projektov majú žiadatelia tendenciu „ohýbať skutočnosť“. Keď váš projekt poriadne nesedí na žiadnu grantovú výzvu, neprivierajte oči a nepresviedčajte sa, že keď sa na to pozriete z takého a onakého pohľadu, tak by to aj mohlo ísť. Mrháte len svojím časom, energiou a peniazmi. Radšej sa obzrite po iných finančných zdrojoch.
  4. Základom každého projektu je strategický rozvoj podniku či organizácie. Nežiadajte na projekty, ktoré nezapadajú do vášho rozvojového plánu len preto, že je dostupný grant. Vyhnete sa nesprávnemu smerovaniu vášho podnikania.
  5. Nepodceňujte prípravu žiadosti. Dbajte nato, aby jednotlivé časti projektu boli detailne popísané. Nezabúdajte ani na identifikáciu prínosu projektu. Tieto vstupy sú základom pre pozitívne hodnotenie žiadosti.
  6. Financovanie aktivít z grantov je dlhodobý proces. Od prípravy žiadosti po implementáciu projektu prejde niekoľko mesiacov. Ak máte projekt, ktorý potrebujete realizovať hneď, resp. do 6 mesiacov alebo máte projekt s návratnosťou 1-2 roky zvážte iné možnosti financovania.
  7. Počas prípravy projektovej žiadosti dbajte na formálne kritéria uvedené v grantovej výzve. Vyhnete sa tak vylúčenie projektu z hodnotenia hneď v prvom kole.
  8. Úspešné žiadosti musia prejsť všetkými kritériami pre výber projektov. Bez kvalitne a detailne pripravenej žiadosti sa zo žiadateľa o nenávratný finančný príspevok nikdy nestane aj jeho prijímateľ.
  9. Zrealizovaním projektu a vyplatením grantu sa povinnosti ešte nekončia. Prijímateľovi zo zmluvy o NFP vyplýva povinnosť udržať výstupy projektu po dobu 3 až 5 rokov. Počas tejto doby musí byť zachovaný účel poskytnutého grantu a vlastnícke práva k nadobudnutému hnuteľnému a nehnuteľnému majetku nesmú byť prevedené.

Ak si stále nie ste istý, nechajte si poradiť od našich expertov na konzultácii na portáli GrantExpert.sk.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk