Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Podpora mladých a malých poľnohospodárov

Poľnohospodárstvo a jeho rozvoj je téma, ktorá v spoločnosti rezonuje zo všetkých strán. Na najbližších GranTalks si do detailu rozoberieme nové výzvy zamerané na podporu podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárskych podnikov. Na výzvy je vyčlenených spolu takmer 18 miliónov eur a granty budú prerozdelené naprieč Slovenskom od Bratislavského až po Košický samosprávny kraj. Okrem webináru organizuje portál Grantexpert.sk k týmto výzvam aj intenzívny mentoringový program nazvaný „Projektová fabrika“ pre tých, ktorí si chcú svoj projekt podať sami.

Všetky informácie o výzvach, ale aj o Projektovej fabrike pre mladých a malých poľnohospodárov sa dozviete na našom webinári v stredu, 15. apríla.

Na webinári sa dozviete:

 • kto a na aké projekty môže získať financie
 • prečo je dôležitý podnikateľský plán
 • aké sú ďalšie podmienky
 • na čo si dať pri žiadosti pozor
 • kto sa môže zapojiť do Projektovej fabriky

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v našom archíve.

Chceli by ste mať k dispozícii archív webinárov?

Viac informácií

 

GranTalks: Top dotácie na rok 2020 – kultúrny a kreatívny priemysel (+ ďalší termín)

V najbližšom období pre vás pripravujeme sériu podujatí GranTalks, kde vám predstavíme najzaujímavejšie dotačné zdroje pre rok 2020. V poradí tretie tohtoročné GranTalks, čiže rozhovory o grantoch sa budú niesť v duchu výziev určených pre kultúrny a kreatívny priemysel na rok 2020. Dozviete sa aké oblasti a činnosti možno finančne podporiť z množstva grantových zdrojov. Nórske fondy, Kreatívne vouchre, Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond… Je si z čoho vyberať.

Na GranTalks sa porozprávame:

 • o širokej škále grantov a dotácií na podporu kultúry, kreatívnej tvorby a kreatívneho priemyslu
 • o tom kto a na aké projekty môže získať financie
 • aké sú podmienky jednotlivých dotácií
 • na čo si dať pozor

Kedy, kde, za koľko:

 • vo štvrtok 12. marca 2020
 • od 10:00 – 12:00 hod.v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava
 • vstupné: 39 €

V súvislosti s aktuálnym dianím v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vás upozorňujeme na možnú zmenu termínu alebo formy školenia (on-line).

 

Workshop: Od nápadu k projektu

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu, ktorý obstojí, bude nastavený na vaše potreby a získate vďaka nemu ďalšie financovanie pre svoj rozvoj.

Na poldňovom workshope si vypracujete logickú maticu pre váš projektový zámer. Logická matica je technika, vďaka ktorej si zadefinujete ciele, výstupy, aktivity, podmienky či zdroje pre váš projekt. Vďaka nej si už budete vedieť ľahko vyplniť aj projektovú žiadosť pre financovanie z externých zdrojov.

Workshop je navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Workshop ,,Od nápadu k projektu“, mi poskytol nový pohľad na písanie grantových žiadostí. Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľov som sa naučil nové techniky ako Matica logického rámca projektu a získal ďalšie tipy pre prípravu projektu.

Absolvovanie tohto workshopu mi pomohlo získať grant pre realizáciu môjho výskumu.

Oliver, doktorand

 

Tento workshop nájdete aj v podobe eLearningu na tomto odkaze.

Webinár: 1,2,3 Granty

Vydajte sa s nami na dobrodružnú objavnú cestu za grantovým poznaním. Na konci výpravy sa už v džungli eurofondov, dotácií a grantov tak ľahko nestratíte.

Neziskové organizácie, samosprávy, ale aj súkromné spoločnosti sa majú každoročne možnosť uchádzať o desiatky miliónov eur z eurofondov a iných grantových zdrojov určených na financovanie rozvojových projektov. Viete kde a ako hľadať informácie o dotačných zdrojoch a o ich vhodnosti pre vaše zámery?Tento webinár vám pomôže odhaliť taje nenávratného financovania tým, že vás vybaví praktickými zručnosťami a znalosťami, ktoré sú potrebné na porozumenie „eurofondštiny“ a pochopenie procesu získavania nenávratnej finančnej pomoci z verejných zdrojov.

V rámci webináru sa naučíte

 • porozumieť základnej terminológií v oblasti nenávratného financovania
 • zorientovať sa v dostupných dotačných zdrojoch
 • aké sú základné podmienky, ktoré musíte spĺňať pre čerpanie nenávratného financovania
 • čo je to projekt a aké sú jeho základné obsahové prvky
 • ako prebieha proces prípravy, výberu a realizácie projektov

Pre koho je webinár určený

Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Medzi predchádzajúcimi účastníkmi školenia boli, zamestnanci samospráv, neziskových organizácií, ako aj podnikatelia.

Tento webinár sa už bohužiaľ usktočnil.

Chceli by ste mať k dispozícii náš archív webinárov?

Viac informácií

Ako na úspešnú realizáciu schválených KKP projektov

Dostať rozhodnutie o schválení nenávratného príspevku pre váš projekt je veľký úspech, je to však len začiatok vašej cesty k úspešnej realizácii projektu. Chcete sa pripraviť na to, čo vás čaká po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP) a predísť tak zbytočným komplikáciám?
Naši konzultanti sa s vami podelia o svoje dlhoročné skúsenosti a vďaka nášmu školeniu vás len tak ľahko niečo neprekvapí.
Nasledujúce školenie je určené úspešným žiadateľom v rámci prvej výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Identifikácia výzvy:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Raňajky pre vás chystáme:

 • vo štvrtok 15. februára
 • trvanie 9:30 – 12:00 hod.
 • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 €

Dozviete sa:

 • na čo sa pripraviť pri podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok
 • čo vás čaká po podpise zmluvy o NFP, aké povinnosti vám z nej vyplývajú
 • výročné monitorovacie správy – čo to je, čo musia obsahovať…
 • na čo si dať pozor pri vyúčtovaní výdavkov, príprava žiadostí o platbu
 • ako postupovať pri žiadostiach o zmenu

TIP 1: Zistite, či vaša žiadosť už prešla hodnotením: https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/
TIP 2: Školenie už nie je dostupné? Zistite čo vás, ako úspešného žiadateľa, čaká po podpise zmluvy o NFP, počas konzultácie s GrantExpertom.


Pre objednanie školenia kliknite prosím na „Objednať školenie“ a následne vyplňte a odošlite zobrazený objednávkový formulár.

 

Pracovné raňajky: Podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Výzva na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) zatiaľ nebola vyhlásená. Ministerstvo kultúry SR plánuje vyhlásiť grant v najbližšom období. Vaše podnikanie v oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu budete môcť podporiť obstaraním technológií, náradia, softvéru, podporu marketingu…

Raňajky pre vás chystáme:

 • nie je dostupný žiaden termín
 • trvanie 9:30 – 12:00 hod.
 • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 €

Dozviete sa:

 • všetky dôležité informácie o plánovanej výzve na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle
 • štatistiky z aktuálne zverejnených úspešných projektov predošlej KKP výzvy
 • podelíme sa so skúsenosťami z prípravy projektov – na čo si dávať pozor

Už teraz si môžete pozrieť:

 1. Overte si v priloženom eBooku: Kto je oprávnený čerpať plánovaný grant pre Kultúrny a kreatívny priemysel.
 2. Inšpirujte sa na vzorovom projekte remeselníka, ako môžete pripraviť váš projekt: Remeselník Rudo >>
 3. Prehľadné informácie o grante
 4. TIP: Školenie už nie je dostupné? Uistite sa, že je plánovaný grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.

Pracovné raňajky: Energetické audity a zatepľovanie pre malé a stredné podniky

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenia energetických auditov a implementáciu opatrení zameranú na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb.

Raňajky pre vás chystáme:

 • v utorok 24. októbra
 • trvanie 9:30 – 12:00 hod.
 • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 €

Dozviete sa:

 • všetky dôležité informácie o výzve na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch
 • štatistiky z predošlých výziev a úspešnosti uchádzačov
 • poučenia z predchádzajúcich výziev – na čo si dávať pozor

Viac informácií o dotáciách

TIP: Nedostupné školenie? Uistite sa, že je aktuálny grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.

Workshop: Aktuálne dotácie EÚ v Žiline

Využite pripravované eurofondy a granty na podporu nákupu technológií, výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov. V rámci pracovných raňajok sa dozviete, aké sú podmienky pre žiadateľov a ako sa na žiadosť, čo najlepšie pripraviť. Zároveň vám predstavíme medzinárodný projekt OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov.

Kedy: 7. september 2017
O koľkej: 9.00 – 11. 00 hod.
Kde: Žilinská regionálna komora SOPK, Hálkova 31, zasadačka SOPK

 

Registrácia:

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky na stránkach SOPK: http://www.spok.sk/aktivity

Kontaktné osoby zo strany SOPK:
Branislav Čulák, Róbert Vydra, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041-7235 101,-102; F: 041-7235 653; E: viator@za.scci.sk,

Pracovné raňajky: Podpora inovácií v malých a stredných podnikoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu inovácií v malých a stredných podnikov pôsobiacích 3 a viac rokov. Grant bude zameraný na tvorbu nových alebo inovatívnych produktov (tovarov, služieb) alebo realizáciu inovácie výrobného procesu. Výzva je určená pre podniky pôsobiace 3 a viac rokov bez prerušenia činnosti.

Raňajky pre vás chystáme:

 • v utorok 10. októbra
 • trvanie 9:30 – 12:00 hod.
 • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 € v hotovosti na mieste

Dozviete sa:

 • všetky dôležité informácie o výzve
 • štatistiky z predošlých výziev určených na nákup technológií
 • poučenia z predchádzajúcich výziev – na čo si dávať pozor

Viac info o grantovej výzve

 

Dátum Začiatok Miesto Cena Stav Objednávka školenia
10. októbra. 2017 09:30 Bratislava 29 € Ukončené školenie  Už sa nie je možné prihlásiť

 

Workshop: Aktuálne dotácie EÚ v Banskej Bystrici

Využite pripravované eurofondy a granty na podporu výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov. V rámci pracovných raňajok sa dozviete, aké sú podmienky pre žiadateľov a ako sa na žiadosť, čo najlepšie pripraviť.
Zároveň vám predstavíme medzinárodný projekt OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov.

Kedy: 23. august 2017
O koľkej: 9.00 – 11. 00 hod.
Kde: Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám. Š.Moysesa 4, 974 01, Banská Bystrica

Registrácia:

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky na stránkach SOPK: https://bbrksopk.wufoo.com/forms/prihlasovaca-formular-2382017/

Kontaktná osoba zo strany SOPK:
Ing. Elena Stieranková
elena.stierankova@sopk.sk
Tel: 048 4125634

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk