Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurz is currently closed

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

4 lekcie |2 – 4 hodiny | začiatočník

Na začiatku je vždy dobrý nápad. Ak chcem realizovať nápad, najlepší spôsob je prostredníctvom projektu. A ani nevieme ako ocitáme sa v komplikovanom prostredí plánovania, termínov, grafov, tabuliek a matíc, cez ktoré sa snažíme nápad a pôvodnú myšlienku dostať do realizácie. Niekedy sa stáva, že sa pôvodná myšlienka v návale plánov stratí, vtedy je dobré vrátiť sa na začiatok a pripomenúť si čo je naším cieľom.

Aj my sme mali na začiatku nápad. Nápad pomôcť zrealizovať nápady iných tým, že vás prevedieme a naučíme plánovať realizáciu nápadu, stanoviť ciele a tie dosiahnuť cez projekty. Prešli sme rovnakým procesom prípravy, plánovania, realizácie a ukončenia projektu, aký sa pokúsime sprostredkovať vám. Môžete  sa pozrieť, ako sa nám podarilo zrealizovať náš nápad. Nechajte sa inšpirovať.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcietémy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Lekcia po lekcií

Lekcia 1 – Príprava a spúšťanie projektu

Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Lekcia 2 – Plánovanie projektov

Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Lekcia 3 – Implementácia projektu

V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Lekcia 4 – Riadenie implementácie a monitorovanie projektu

Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

European Commission: Aid Delivery Methods – Project Cycle Management Guidelines. Dostupné na: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

IPMA: Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Dostupné na:  https://ptbok.com/wp-content/uploads/2018/07/IPMA_ICB_4.0.pdf

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Všetečka Petr: Projektové myslenie.

Ježková Zuzana, Krejčí Hana, Lacko Branislav, Švec Jaroslav: Projektové řízení – Jak zvládnout projekty.
+ pracovný zošit: Krejčí Hana: Specifika uměleckých projektů.

Lektor

Ľubomír Billý

Konzultant

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk