Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Meranie výkonnosti v kultúre

Meranie výkonnosti v kultúre

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

2 témy | 30 minút | začiatočník

Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť. Schopnosti riadiacich pracovníkov určujú úspech či neúspech spoločností. Kultúrne inštitúcie nie sú výnimkou. Je dobré nechať sa inšpirovať všeobecnými princípmi manažmentu a následne ich aplikovať v kultúrnom prostredí. Vybrali a spracovali sme pre Vás témy, ktoré považujeme za kľúčové v riadení spoločností. Spolu so strategickým riadením vám dajú základy vašich riadiacich zručností.

Nevieme vám sľúbiť, že absolvovaním kurzu budete umelcom v riadení, ale vieme vás previesť najdôležitejšími oblasťami manažmentu, ktoré vám pomôžu v každodennom živote v organizácii, či pri riadení projektu.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcie a témy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Obsah kurzu

Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

Kaiser M. Michael: Strategické plánovaní v umění.

Godin Seth: Fialová kráva – ako byť výnimočný v marketingu a podnikaní.

Hughes Mark: Buzzmarketing.

Databáza odborných publikácií z kultúrnej politiky dostupná na: http://www.culturenet.cz/publikace/#tg[17]=17

Stred zájmu! Dostupné na: http://www.programculture.cz/media/document/2-publikace_pub_stred_zajmu_web.pdf

Senioři a kultura. Dostupné na: https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2018/04/seniori-a-kultura-final-web.pdf

Engaging Audiences Everywhere. Dostupné na: https://www.artscouncil.org.uk/how-we-make-impact/engaging-audiences-everywhere

Publikácie Rachel Escott. Dostupné na: http://www.developaudiences.co.uk/current-work/

The Audience Agency. Dostupné na: https://www.theaudienceagency.org/blog

Engage Audiences. Dostupné na: http://engageaudiences.eu/

Lektor

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

3 témy | 45 minút | začiatočník

Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť. Schopnosti riadiacich pracovníkov určujú úspech či neúspech spoločností. Kultúrne inštitúcie nie sú výnimkou. Je dobré nechať sa inšpirovať všeobecnými princípmi manažmentu a následne ich aplikovať v kultúrnom prostredí. Vybrali a spracovali sme pre Vás témy, ktoré považujeme za kľúčové v riadení spoločností. Spolu so strategickým riadením vám dajú základy vašich riadiacich zručností.

Nevieme vám sľúbiť, že absolvovaním kurzu budete umelcom v riadení, ale vieme vás previesť najdôležitejšími oblasťami manažmentu, ktoré vám pomôžu v každodennom živote v organizácii, či pri riadení projektu.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcie a témy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Obsah kurzu

Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

Kaiser M. Michael: Strategické plánovaní v umění.

Godin Seth: Fialová kráva – ako byť výnimočný v marketingu a podnikaní.

Hughes Mark: Buzzmarketing.

Databáza odborných publikácií z kultúrnej politiky dostupná na: http://www.culturenet.cz/publikace/#tg[17]=17

Stred zájmu! Dostupné na: http://www.programculture.cz/media/document/2-publikace_pub_stred_zajmu_web.pdf

Senioři a kultura. Dostupné na: https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2018/04/seniori-a-kultura-final-web.pdf

Engaging Audiences Everywhere. Dostupné na: https://www.artscouncil.org.uk/how-we-make-impact/engaging-audiences-everywhere

Publikácie Rachel Escott. Dostupné na: http://www.developaudiences.co.uk/current-work/

The Audience Agency. Dostupné na: https://www.theaudienceagency.org/blog

Engage Audiences. Dostupné na: http://engageaudiences.eu/

Lektor

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

Fundraising

Fundraising

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

2 témy | 30 minút | začiatočník

Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť. Schopnosti riadiacich pracovníkov určujú úspech či neúspech spoločností. Kultúrne inštitúcie nie sú výnimkou. Je dobré nechať sa inšpirovať všeobecnými princípmi manažmentu a následne ich aplikovať v kultúrnom prostredí. Vybrali a spracovali sme pre Vás témy, ktoré považujeme za kľúčové v riadení spoločností. Spolu so strategickým riadením vám dajú základy vašich riadiacich zručností.

Nevieme vám sľúbiť, že absolvovaním kurzu budete umelcom v riadení, ale vieme vás previesť najdôležitejšími oblasťami manažmentu, ktoré vám pomôžu v každodennom živote v organizácii, či pri riadení projektu.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcie a témy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Obsah kurzu

Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

Kaiser M. Michael: Strategické plánovaní v umění.

Godin Seth: Fialová kráva – ako byť výnimočný v marketingu a podnikaní.

Hughes Mark: Buzzmarketing.

Databáza odborných publikácií z kultúrnej politiky dostupná na: http://www.culturenet.cz/publikace/#tg[17]=17

Stred zájmu! Dostupné na: http://www.programculture.cz/media/document/2-publikace_pub_stred_zajmu_web.pdf

Senioři a kultura. Dostupné na: https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2018/04/seniori-a-kultura-final-web.pdf

Engaging Audiences Everywhere. Dostupné na: https://www.artscouncil.org.uk/how-we-make-impact/engaging-audiences-everywhere

Publikácie Rachel Escott. Dostupné na: http://www.developaudiences.co.uk/current-work/

The Audience Agency. Dostupné na: https://www.theaudienceagency.org/blog

Engage Audiences. Dostupné na: http://engageaudiences.eu/

Lektor

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

Marketing a práca s publikom

Marketing a práca s publikom

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

9 tém | 1 hodina | začiatočník

Manažment treba chápať nielen ako riadenie, ale umenie riadiť.  Schopnosti riadiacich pracovníkov určujú úspech či neúspech spoločností. Kultúrne inštitúcie nie sú výnimkou. Je dobré nechať sa inšpirovať všeobecnými princípmi manažmentu a následne ich aplikovať v kultúrnom prostredí. Vybrali a spracovali sme pre Vás témy, ktoré považujeme za kľúčové v riadení spoločností. Spolu so strategickým riadením vám dajú základy vašich riadiacich zručností.

Nevieme vám sľúbiť, že absolvovaním kurzu budete umelcom v riadení, ale vieme vás previesť najdôležitejšími oblasťami manažmentu, ktoré vám pomôžu v každodennom živote v organizácii, či pri riadení projektu.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcie a témy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Obsah kurzu

Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

Kaiser M. Michael: Strategické plánovaní v umění.

Godin Seth: Fialová kráva – ako byť výnimočný v marketingu a podnikaní.

Hughes Mark: Buzzmarketing.

Databáza odborných publikácií z kultúrnej politiky dostupná na: http://www.culturenet.cz/publikace/#tg[17]=17

Stred zájmu! Dostupné na: http://www.programculture.cz/media/document/2-publikace_pub_stred_zajmu_web.pdf

Senioři a kultura. Dostupné na: https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2018/04/seniori-a-kultura-final-web.pdf

Engaging Audiences Everywhere. Dostupné na: https://www.artscouncil.org.uk/how-we-make-impact/engaging-audiences-everywhere

Publikácie Rachel Escott. Dostupné na: http://www.developaudiences.co.uk/current-work/

The Audience Agency. Dostupné na: https://www.theaudienceagency.org/blog

Engage Audiences. Dostupné na: http://engageaudiences.eu/

Lektor

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

Od nápadu k projektu bez konzultácie

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

4 lekcie |2 – 4 hodiny | začiatočník

Na začiatku je vždy dobrý nápad. Ak chcem realizovať nápad, najlepší spôsob je prostredníctvom projektu. A ani nevieme ako ocitáme sa v komplikovanom prostredí plánovania, termínov, grafov, tabuliek a matíc, cez ktoré sa snažíme nápad a pôvodnú myšlienku dostať do realizácie. Niekedy sa stáva, že sa pôvodná myšlienka v návale plánov stratí, vtedy je dobré vrátiť sa na začiatok a pripomenúť si čo je naším cieľom.

Aj my sme mali na začiatku nápad. Nápad pomôcť zrealizovať nápady iných tým, že vás prevedieme a naučíme plánovať realizáciu nápadu, stanoviť ciele a tie dosiahnuť cez projekty. Prešli sme rovnakým procesom prípravy, plánovania, realizácie a ukončenia projektu, aký sa pokúsime sprostredkovať vám. Môžete  sa pozrieť, ako sa nám podarilo zrealizovať náš nápad. Nechajte sa inšpirovať.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcietémy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Lekcia po lekcií

Lekcia 1 – Príprava a spúšťanie projektu

Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Lekcia 2 – Plánovanie projektov

Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Lekcia 3 – Implementácia projektu

V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Lekcia 4 – Riadenie implementácie a monitorovanie projektu

Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

European Commission: Aid Delivery Methods – Project Cycle Management Guidelines. Dostupné na: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

IPMA: Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Dostupné na:  https://ptbok.com/wp-content/uploads/2018/07/IPMA_ICB_4.0.pdf

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Všetečka Petr: Projektové myslenie.

Ježková Zuzana, Krejčí Hana, Lacko Branislav, Švec Jaroslav: Projektové řízení – Jak zvládnout projekty.
+ pracovný zošit: Krejčí Hana: Specifika uměleckých projektů.

Lektor

Ľubomír Billý

Konzultant

1-2-3 Granty

1-2-3 Granty

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o dotácie, granty a eurofondy.

5 lekcií | 6 hod | začiatočník

 

Získajte teoretické vedomosti, ktoré vám pomôžu porozumieť eurofondom, grantom a dotáciám, nájsť tú správnu výzvu a vyhnúť sa chybám v získavaní nenávratného financovania – a všetko z pohodlia vašej domácnosti.

Neziskové organizácie, samosprávy, ale aj súkromné spoločnosti sa majú každoročne možnosť uchádzať o desiatky miliónov eur z eurofondov a iných grantových zdrojov určených na financovanie rozvojových projektov. Ale viete kde a ako hľadať informácie o dotačných zdrojoch a ich vhodnosti pre vaše zámery? Tento kurz vám pomôže odhaliť taje nenávratného financovania tým, že vás vybaví teoretickými znalosťami, ktoré sú potrebné na porozumenie „eurofondštiny“ a lepšie pochopenie procesu získavania nenávratnej finančnej pomoci z verejných zdrojov.

V rámci tohto kurzu sa naučíte

  • Porozumieť základnej terminológií v oblasti nenávratného financovania
  • Zorientovať sa v dostupných dotačných zdrojoch
  • Aké sú základné podmienky, ktoré musíte spĺňať pre čerpanie nenávratného financovania
  • Čo je to projekt a aké sú jeho základné obsahové prvky
  • Ako prebieha proces prípravy, výberu a realizácie projektov.

Kurz je rozdelený na päť lekcií. V jednotlivých lekciách postupne získate znalosti potrebné na pochopenie celkového kontextu grantového financovania, jeho pravidiel a postupov.

Pre koho je kurz určený

Pre laickú verejnosť z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Medzi predchádzajúcimi účastníkmi prezenčnej formy tohto kurzu boli, zamestnanci samospráv, neziskových organizácií, ako aj podnikatelia.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s nenávratnými zdrojmi financovania, avšak všeobecný právny rozhľad je potrebný.

Lektor

Tamás Szőke

Expert na eurofondy

1,2,3 Granty | E-learning
PlayPlay

O kurzoch GrantExpert

GrantExpert ponúka kurzy, ktoré sú priateľské, zrozumiteľné, zábavné a prebiehajú on-line alebo v našej centrále v Bratislave. Na našich vzdelávacích podujatiach nie je žiadna otázka hlúpa, a naši odborní lektori vám poskytnú všetky potrebné znalosti, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie toho čo ste sa naučili aj v skutočnom svete.

Za koľko?

  • Cena kurzu je 29 € s DPH
  • Po zakúpení nájdete kurz vo vašom profile

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Od nápadu k projektu + konzultácia

Od nápadu k projektu + konzultácia

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

4 lekcie | 4 hodiny | začiatočník

Na začiatku je vždy dobrý nápad. Ak chcem realizovať nápad, najlepší spôsob je prostredníctvom projektu. A ani nevieme ako ocitáme sa v komplikovanom prostredí plánovania, termínov, grafov, tabuliek a matíc, cez ktoré sa snažíme nápad a pôvodnú myšlienku dostať do realizácie. Niekedy sa stáva, že sa pôvodná myšlienka v návale plánov stratí, vtedy je dobré vrátiť sa na začiatok a pripomenúť si čo je naším cieľom.

Aj my sme mali na začiatku nápad. Nápad pomôcť zrealizovať nápady iných tým, že vás prevedieme a naučíme plánovať realizáciu nápadu, stanoviť ciele a tie dosiahnuť cez projekty. Prešli sme rovnakým procesom prípravy, plánovania, realizácie a ukončenia projektu, aký sa pokúsime sprostredkovať vám. Môžete  sa pozrieť, ako sa nám podarilo zrealizovať náš nápad. Nechajte sa inšpirovať.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania.

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Praktické informácie na úvod

Ak ste nováčikom vo svete on-line vzdelávania, tu je niekoľko informácií, ktoré Vám pomôžu začať. V prípade ak ste sa už zúčastnili iného on-line vzdelávania, informácie nižšie uvedené vám pomôžu zorientovať sa v štruktúre tohto kurzu.

Štruktúra kurzu

Tento vzdelávací kurz je rozdelený na lekcietémy. Každá lekcia obsahuje jednu, alebo viacero tém, ktoré pokrývajú vzdelávací obsah pre danú lekciu. Lekcia je vymedzením tematickej oblasti a témy obsahujú učebné materiály, ktoré potrebujete na zvládnutie danej témy. Na navigáciu medzi lekciami použite navigáciu v hornej časti nad videom. Na navigáciu medzi témami v rámci lekcie použite navigáciu v dolnej časti stránky, pod prepisom videa. Môžete použiť aj šípky doprava a doľava v internetovom prehliadači. Na konci každej lekcie je kvíz, ktorého absolvovanie je podmienkou pokračovania na ďalšiu lekciu.

Témy obsahujú zväčša video obsah, ktorého textový prepis nájdete pod samotným videom. Po otvorení témy sa automaticky spustí prehrávanie videa a po jeho dopozeraní sa téma automaticky označí ako hotová. Niektoré témy obsahujú externý obsah, ktorý sa po kliknutí na odkaz otvorí v novej karte prehliadača. Absolvovanie týchto tém je potrebné manuálne ukončiť stlačením tlačidla „ukončiť tému“. Jednotlivé témy by ste mali absolvovať v poradí, ako sú vám ponúknuté našim e-learningovým systémom. V prípade, že obsah niektorej témy je vám známy, môžete danú tému preskočiť, dopozeranie videí nie je podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

Odporúčame vám však stiahnuť certifikát hneď po úspešnom absolvovaní kvízu po poslednej lekcií tohto online kurzu.

Lekcia po lekcií

Lekcia 1 – Príprava a spúšťanie projektu

Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Lekcia 2 – Plánovanie projektov

Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Lekcia 3 – Implementácia projektu

V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Lekcia 4 – Riadenie implementácie a monitorovanie projektu

Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Harmonogram a klasifikácia

Kurz je dostupný s flexibilným harmonogramom, čo znamená, že absolvovanie jednotlivých lekcií, tém a kvízov nie je naviazané na pevné termíny. Na absolvovanie celého kurzu máte mesiac od jeho zakúpenia, a do tohto termínu by ste mali zvládnuť všetky jeho obsahové časti pre získanie certifikátu o absolvovaní kurzu. Pre úspešné zvládnutie kurzu musíte získať aspoň 70% bodov v jednotlivých testoch, ktoré sú po každej lekcii, a vypracovať maticu logického rámca. Testy môžete opakovať maximálne 3 krát.

Odporúčaná literatúra

European Commission: Aid Delivery Methods – Project Cycle Management Guidelines. Dostupné na: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

IPMA: Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Dostupné na:  https://ptbok.com/wp-content/uploads/2018/07/IPMA_ICB_4.0.pdf

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Všetečka Petr: Projektové myslenie.

Ježková Zuzana, Krejčí Hana, Lacko Branislav, Švec Jaroslav: Projektové řízení – Jak zvládnout projekty.
+ pracovný zošit: Krejčí Hana: Specifika uměleckých projektů.

Lektor

Ľubomír Billý

Konzultant

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk