Reporty a publikácie o fondoch EÚ

Grant na rozvoj podnikov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre podnikateľov. Všetko potrebné nájdete v našom eBooku.

eBook: Grant pre kreatívcov

Stačia iba tri kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť grant pre kreatívny priemysel v BSK.

Ako na profil experta?

Zvažujete registráciu na GrantExpert.sk ako expert? Zistite ako postupovať.

Grant na rozvoj startupov

Stačia iba dva jednoduché kroky, aby ste sa uistili, že môžete využiť aktuálny grant pre startupy.

Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh. Slovenské firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do schém a podprogramov Horizontu 2020 z vedúcej pozície ako koordinátori projektu, alebo z pozície partnerov v projektovom konzorciu. Ktoré podprogramy Horizontu 2020 boli pre slovenské organizácie najzaujímavejšie? Sú slovenské organizácie skôr partnermi širších konzorcií, alebo aj lídrami veľkých projektov? Analýza úspešnosti slovenských organizácii v EÚ programe Horizont 2020 prináša prehľad jednotlivých schém a podprogramov Horizontu 2020, definuje do ktorých z nich sú zapojené slovenské organizácie, a akú pozíciu v týchto projektoch zastávajú. Stiahnuť eBook

Kto využije KKP výzvy?

Grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel bol uzatvorený 11. apríla 2017.

Case study: Výzva Technológie

Prečítajte si, ako potravinárska spoločnosť realizovala projekt nákupu nových technológií.

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom?

Ako rozmýšľať nad projektovým zámerom pri príprave žiadosti na technologické inovácie?

Case study: Príklad žiadateľa o granty

Grant určený pre kultúrny a kreatívny priemysel bol uzatvorený 11. apríla 2017.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk