Fast track to innovation (FTI) financuje projekty blízko trhu (s ukončených výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh.

Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP, a teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti.

Pilotná schéma bola odštartovaná prvými výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015.

Očakávajú sa návrhy medzinárodných konzorcií:

  • od troch do piatich partnerov,
  • s financovaním priemyselných účastníkov do 70 %,
  • neziskových účastníkov do 100 %,
  • príspevkom medzi 1 – 2 mil. eur, maximálne však 3 mil. eur,
  • s očakávaným trvaním projektu 1 – 2 roky.

Schéma FTI je realizovaná formou kontinuálne otvorenej výzvy s tromi uzávierkami za rok. Celkový rozpočet na pilotnú akciu počas rokov 2015 – 2016 je 100 mil. eur ročne. Predpokladaná doba uzavretia zmluvy na projekt je 6 mesiacov od uzavretia výzvy.

Podmienky FTI pre malé a stredné podniky:

  • Predpokladaná úspešnosť v schéme FTI je 5 %
  • Šancu na úspech budú mať len vynikajúco pripravené projekty s dôrazom na časti „Výnimočnosť“ (predstavenie inovatívneho riešenia a porovnanie s konkurenciou) a „Dopad“ (komerčné využitie a podnikateľský plán).
  • Budú podporené inovačné koncepty, ktoré sa nachádzajú na úrovni 6 technologickej pripravenosti (TRL6 – metodológia je dostupná v prílohe G Pracovného programu).
  • Doba na uvedenie produktu na trh by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov od začiatku akcie s výnimkou dobre odôvodnených prípadov.

 

Viac o Fast track to innovation (FTI), ako nástroji pre podporu podnikania nájdete:
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk