Vďaka SME instrumentu môžu malé a stredné podniky a živnostníci získať eurofondy na podporu inovácií produktov, služieb a technológií alebo ich expandovanie na nové  trhy. Celková alokácia finančných prostriedkov pre tento účel zo strany EÚ je tri miliardy eur.

Podporu z SME instrumentu môžu malé a stredné podniky získať nezávisle v troch samostatných fázach:

 1. Na štúdiu uskutočniteľnosti (fáza 1) môžete získať grant 50 000 €, predstavujúci 70 % celkových nákladov. Zafinancovať si tak môžete konkrétne: vypracovanie podnikateľského plánu, zhodnotenie rizík alebo prieskum trhu.
 2. Na inovačný projekt (fáza 2) môžete získať príspevok až do 2,5 milióna €, predstavujúci 70 % rozpočtu projektu. Financie môžete využiť na vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie a prototypy.
 3. Na komercionalizáciu (fáza 3) už nie je možné získať priame financovanie. Táto fáza prebieha prostredníctvom rôznych aktivít podporujúcich vytvorený produkt, službu alebo technológiu v umiestnení na trh a ako poradenstvo v oblasti návratných finančných mechanizmov.

Tri hlavné výhody SME instrumentu:

 • Získate nenávratný finančný príspevok pre vašu spoločnosť.
 • Grant vám preplatí prácu vykonanú na vašom projekte.
 • Stačí preukázať výrazný dopad na rast vášho podnikania (nemusíte prísť s prevratným výskumným projektom).

Podávať projektové žiadosti je možné od marca 2014, projekty sú priebežne hodnotené a zoznam podporených projektov sa zverejňuje štvrťročne pri tzv.cut-off dates.

Hoci je SME instrument určený výhradne pre podporu malých a stredných podnikov, veľké firmy a výskumné organizácie môžu byť zapojené do projektov ako partneri alebo subdodávatelia. Z podpory nie sú vylúčené ani start-upy napriek tomu, že SME instrument má za cieľ podporiť skôr etablované podniky v ich ďalšom raste.

Získať podporu z SME nástroja na roky 2014 – 2015 možno v rámci nasledovných tém:

 • IKT inovácie v rastovom období firiem
 • Nanotechnológie a ostatné pokrokové výrobné technológie a materiály
 • Vesmírny výskum a vývoj
 • Klinické hodnotenie diagnostických zariadení a biologických markerov
 • Udržateľná potravinárska výroba a spracovanie
 • Modrý rast – stratégia EÚ v oblasti námornej politiky
 • Energetické nízkouhlíkové systémy
 • Ekologickejšia a integrovanejšia doprava
 • Ekoinovácie a udržateľnosť surovín
 • Mestská kritická infraštruktúra
 • Priemyselné procesy založené na biotechnológiách
 • Mobilné aplikácie pre E-government
 • Inovatívny biznis model

 

Viac o SME instrumente ako nástroji pre podporu podnikania nájdete:
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk