Operačný program Slovensko – historická reforma eurofondov

op slovenskoNa najbližšie roky dostane Slovensko značný balík financií z Európskej únie. Do roku 2029 budeme mať k dispozícii sumu približne 34 miliárd eur. Už teraz je jasné, že veľká časť dotácií pôjde do dôležitých infraštrukturálnych a národných projektov, kde sú oprávnenými žiadateľmi zväčša štátne inštitúcie či samosprávy. Časť dotácií z eurofondov však pôjde aj do súkromného či neziskového sektora, kde budú oprávnenými žiadateľmi napríklad malí a strední podnikatelia. Z hľadiska oblastí budú podporované najmä zelené témy a digitalizácia. V období 2021 – 2027 by mal udávať rámec eurofondov jediný operačný program (OP Slovensko), ktorý nahradí všetky doterajšie operačné programy.

Kedy budú otvorené prvé výzvy?

Mnohých potenciálnych žiadateľov zaujíma predovšetkým to, kedy budú môcť z nového programového obdobia získať prvé financie. Podľa informácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) by mali byť prvé grantové výzvy z „nových eurofondov“ vyhlásené v druhej polovici roku 2022. Oproti predošlým odhadom bol tento dátum posunutý na neskoršie. V susednom Česku by napríklad prvé výzvy z eurofondov mali byť vyhlásené už začiatkom roka 2022.

MIRRI v uplynulom týždni odoslalo Európskej komisii návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. Ide o dokument, v ktorom sú definované priority, oblasti a podmienky, ako bude Slovensko čerpať eurofondy v novom programovom období. Treba však povedať, že sa zatiaľ nejedná o definitívne a podrobné informácie. Partnerská dohoda je zatiaľ len stručnejší dokument ako operačný program, ktorý ide do podstatne väčších detailov. Operačný program následne vymedzuje aj kto a s akými aktivitami sa do grantových výziev bude môcť zapojiť, či to, aké výsledky bude nutné projektmi dosiahnuť.

 

Zásadné zmeny

Partnerská dohoda, na základe ktorej by mal fungovať aj nový Operačný program Slovensko rátajú len s jedným riadiacim orgánom. V rámci neho by malo fungovať maximálne 10 sprostredkovateľských orgánov. V aktuálnom programovom období je sprostredkovateľských orgánov (napríklad ministerstvá) takmer 30.

Táto zmena by mala priniesť zjednodušenie pre žiadateľov. MIRRI zmenu vysvetľuje nasledovne: „Doteraz to bolo tak, že o investovaní eurofondov rozhodovalo niekoľko riadiacich a takmer 30 sprostredkovateľských orgánov. A každý z týchto orgánov si stanoval pre čerpanie trocha iné pravidlá, čo spôsobovalo chaos, obrovskú byrokraciu a vytváralo to tiež podhubie pre rôzne nekalé praktiky a korupciu. Partnerská dohoda a nový operačný program počítajú iba s jedným riadiacim orgánom a maximálne 10 sprostredkovateľskými orgánmi. V praxi to bude znamenať zásadné zjednodušenie celého procesu, ako sa obce, mestá, kraje, školy alebo podnikatelia dostanú k príspevkom z európskych zdrojov.“

Zníženie počtu operačných programov však samo o sebe nemusí znamenať zjednodušenie a zefektívnenie správy eurofondov. Na túto reformu bude mať vplyv nastavenie ďalších procesov medzi jednotlivým aktérmi, ktorí do čerpania budú zapojení.

Oblasti a jednotlivé alokácie pre roky 2021 – 2027

Eurofondy v PO 2021 – 2027 budú rozdelené na 5 nasledovných cieľov:

  1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa (1,99 miliardy eur): na rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti.
  2. Ekologickejšia Európa(3,9 miliardy eur): na zlepšenie energetickej efektívnosti, OZE, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva, podporu mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu prírody.
  3. Prepojenejšia Európa (2,2 miliardy eur): na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti.
  4. Sociálnejšia Európa (2,9 miliardy eur): na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, sociálnych služieb.
  5. Európa bližšie k občanom (703 miliónov eur): na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva.

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk