Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Všetko, čo potrebujete vedieť o eurofondoch (apríl 2021)

Eurofondy, po správnosti nazvané Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie. Ich zámerom je predovšetkým vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci spoločenstva. Eurofondy slúžia tiež na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Eurofondy sa pre jednotlivé členské štáty vyčleňujú podľa toho, v čom daný štát zaostáva, aby mohol rýchlejšie dobehnúť priemer EÚ.

Z celkového rozpočtu eurofondov má, na základe ekonomických ukazovateľov, každý štát pridelený konkrétny balík peňazí. Tie sa následne prostredníctvom grantových výziev a projektov presunú najmä (nie výlučne) do chudobnejších a menej rozvinutých regiónov, do regiónov s vysokou nezamestnanosťou mladých, nadmernými emisiami skleníkových plynov, či vyššou migráciou. Zjednodušene povedané – časť rozpočtu EÚ smeruje do eurofondov – peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom – tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov.

všetko o eurofondochNové programové obdobie

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte viac než 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho nasledujúceho programového obdobia.

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov. Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov. To znamená: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

Digitalizácia, zelené témy, regióny

V nasledujúcich rokoch pôjde veľká časť investícii z eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Okrem iného je ich cieľom motivovať štáty k prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boji proti zmene klímy a na plnenie Parížskej dohody.

Značné množstvo grantových výziev bude zameraných aj na rozvoj miest a obcí. Nové pravidlá pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021- 2027 predstavujú podporu rozvojových stratégii riadených na miestnej úrovní. To znamená, že presúvajú právomoci viac do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú tak mať vyššiu zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk