Alternatívne biznis modely

[ld_video]

Medzi fundraising po novom patrí téma alternatívnych biznis modelov. Účelom takéhoto modelu je prevádzkovanie umeleckej či obecne kultúrnej činnosti s podporou vedľajšieho podnikania. Pre príklad použijeme jednu prípadovú štúdiu.

Týka sa divadelnej spoločnosti Menagerie, založenej v Cambridge britským divadelníkom, režisérom a pedagógom Paulom Bournom. Jej hlavným cieľom je podporovať vznik nových hier, a to v spolupráci s etablovanými britskými dramatikmi aj autormi divadelných prvotín.

Divadelná spoločnosť realizuje v kooperácií s ďalšími umelcami vlastné produkcie, a to ako vo svojich vlastných priestoroch, tak aj na iných britských a zahraničných scénach. Ťažiskovým projektom spoločnosti je festival Hotbed, ktorý usporiadava Menagerie v spoluprácií s umeleckým centrom Cambridge Junction už od roku 2002. Festival uvádza inscenácie v najrôznejších fázach ich života – od prezentácie ideového zámeru, cez prvé čítané skúšky, workshopy, až po ich plné uvedenie. Dôraz s ohľadom na poslanie Menagerie kladie na uvádzanie nových hier.

Príjmy divadelnej spoločnosti tvoria tržby z predaja vstupného, a tiež granty z verejnej a súkromnej sféry. Mimo toho sa však Menagerie venuje aj podnikaniu – prepája svojich umelcov ako trénerov a lektorov s biznis sférou.

V súčasnosti Menagerie ponúka množstvo programov pre súkromné firmy, ktoré vedú divadelní režiséri či herci. Hlavnou konkurenčnou výhodou, ktorú v tomto modeli  vidí vedenie Menagerie, je kreativita, ktorú umelci do programov školení vnášajú a špecifické metódy a postupy, ktoré sú pre divadelný sektor prirodzené.

Typickými príkladmi tém týchto školiacich programov sú:

  • Leadership – štýly a techniky
  • Teambuildingy
  • Inocáie a riziká
  • Lídri ako performeri
  • Kreatívne myslenie
  • Firemná kultúra
  • Prezentačné a komunikačné schopnosti

a ďalšie.

Menagerie tiež využíva potenciál svojich vlastných hercov, ktorí pri školení často vystupujú ako figuranti pre rôzne situácie. V jednom prípade sa napr. jednalo o školenie pre zamestnancov nemocničného zariadenia, konkrétne o komunikačné schopnosti a oznamovanie nepríjemných správ, zahrňujúce napr. tragické okolnosti, úmrtia, zdravotné komplikácie a pod. Herci divadelnej spoločnosti Menagerie v tomto prípade hrali pacientov či členov rodiny, ktorým lekári museli oznámiť nepríjemnú správu. Každá herec mal pritom zadanie v podobne špecifických reakčných vlastností. Lekári sa v modelových situáciách učili, ako správy predať a ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí.

V inom prípade Menagerie zapojilo i ďalšie umelecké profesie. Pre britskú stanicu BBC vytvorila spoločnosť sériu workshopov zameraných na kreatívne myslenie a komunikáciu. Do workshopov boli zapojení dramatici, ktorí demonštrovali, ako je možno slovo použiť v mnohých kreatívnych polohách, ďalej herci, ktorí so zamestnancami pracovali na budovaní vzťahov v priestore, a tiež hudobníci, ktorí ukázali ako zvuk a rytmus môže prebúdzať a stimulovať laterálne myslenie.

Zaujímavými príkladmi z prostredia online fundraisingu je veľmi obľúbený crowdfunding a crowdsourcing. Obidva príklady fundraisingových aktivít majú za cieľ získať zdroje od veľkého počtu ľudí – davu – teda v angličtine crowd.

V prípade crowdfundingu sa jedná o financie. V českom a slovenskom prostredí k tomu účelu existujú už etablované crowdfundingové platformy – hithit, startovač a pod. Na týchto platformách je možno vystavať svoj vlastných projekt a cieľovú čiastku, ktorú na jeho realizáciu potrebujete. Potenciálnych prispievateľov potom lákate na odmeny, ktoré si u vás môžu zakúpiť, čím na tento projekt prispejú.

Zaujímavým príkladom je napr. nezávislá divedelná organizácia Buranteatr, ktorý sa snažil získať finančný príspevok na rekonštrukciu svojich priestorov. Fanúšikovia divadla si mohli vybrať z rady odmien, ktoré zahŕňali veci praktické, ako napr. vstupenky do divadla, ale tiež na pobavenie – jeden záujemca si napr. mohol kúpiť možnosť pomenovať si pánske a dámske toalety na prianie. Divadlu sa podarilo vybrať cieľovú čiastku vo výške takmer  14 000 EUR.

Crowdsourcing je príklady, kedy sa snažíte zaistiť iné zdroje ako tie finančné. Ukážkovým príkladom je brnenské divadlo HaDivadlo, ktoré pravidelne cez sociálne siete oslovuje svojich fanúšikov so žiadosťou o získanie materiálnych zdrojov pre svoje divadlo – rekvizity pre predstavenie, riad pre rôzne príležitosti a pod.

Oba tieto typy fundraisingu nie len napomáhajú zvýšiť príjmy kultúrnych organizácií, prípadne ušetriť potrebné náklady, ale pomáhajú tiež v oblasti budovania sympatií a vzťahu s existujúcimi a možno aj potenciálnymi fanúšikmi.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk