Všetko, čo potrebujete vedieť o eurofondoch (apríl 2021)

Eurofondy, po správnosti nazvané Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie. Ich zámerom je predovšetkým vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci spoločenstva. Eurofondy slúžia tiež na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Eurofondy sa pre jednotlivé členské štáty vyčleňujú podľa toho, v čom daný štát zaostáva, aby mohol rýchlejšie dobehnúť priemer EÚ.

Z celkového rozpočtu eurofondov má, na základe ekonomických ukazovateľov, každý štát pridelený konkrétny balík peňazí. Tie sa následne prostredníctvom grantových výziev a projektov presunú najmä (nie výlučne) do chudobnejších a menej rozvinutých regiónov, do regiónov s vysokou nezamestnanosťou mladých, nadmernými emisiami skleníkových plynov, či vyššou migráciou. Zjednodušene povedané – časť rozpočtu EÚ smeruje do eurofondov – peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom – tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov.

všetko o eurofondochNové programové obdobie

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte viac než 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho nasledujúceho programového obdobia.

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov. Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov. To znamená: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

Digitalizácia, zelené témy, regióny

V nasledujúcich rokoch pôjde veľká časť investícii z eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Okrem iného je ich cieľom motivovať štáty k prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boji proti zmene klímy a na plnenie Parížskej dohody.

Značné množstvo grantových výziev bude zameraných aj na rozvoj miest a obcí. Nové pravidlá pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021- 2027 predstavujú podporu rozvojových stratégii riadených na miestnej úrovní. To znamená, že presúvajú právomoci viac do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú tak mať vyššiu zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk