Aktuálne granty pre mestá a obce (september, 2021)

Podpora regiónov a samospráv z eurofondov by v najbližších rokoch mala zohrávať dôležitú úlohu. Skôr než budú k dispozícii grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027, zostáva Slovensku vyčerpať značné množstvo peňazí z toho predošlého. K tomu treba zohľadniť aj granty a dotácie z „protikrízového“ balíka REACT EU či z Plánu obnovy, v rámci ktorého je pre Slovensko vyčlenený veľký obnos peňazí.

Mestá a obce na Slovensku majú momentálne viacero možností získať dotácie na rôzne účely. V uplynulých týždňoch bolo totiž vyhlásených niekoľko nových grantových výziev. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas žiadať o financie z eurofondov a ďalších zdrojov. V tomto článku sme pre vás zhrnuli najzaujímavejšie grantové výzvy pre mestá a obce, ktoré boli vyhlásené v posledných týždňoch. Ak budete mať záujem o našu pomoc v súvislosti s výzvami, kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk

Podpora cyklodopravy

 • Celková alokácia výzvy: 21 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií
  • budovanie nových cyklistických komunikácií
  • chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
  • ďalšie

Obnova kultúrnych inštitúcií

 • Celková alokácia výzvy: 14 850 60 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii
  • zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie
  • zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie
  • ďalšie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Celková alokácia výzvy: 44 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
  • inštalácia systémov merania a riadenia
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“)
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
  • ďalšie

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

 • Celková alokácia výzvy: 10 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zavedenie služieb a mobilných aplikácií
  • zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
  • vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát
  • optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
  • ďalšie

Budovanie kanalizácií, čistiarní a výstavba verejných vodovodov

 • Celková alokácia výzvy: 11 600 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd
  • výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie

Potrebujete pomôcť?

Potrebujete konzultáciu?

Spoznajte možnosti podpory
vášho mesta, obce či organizácie.
Všetko vám vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do svojej činnosti.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk