Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

GranTalks: Top dotácie na rok 2020 – podnikatelia

V najbližšom období pre vás pripravujeme sériu podujatí GranTalks, kde vám predstavíme najzaujímavejšie dotačné zdroje pre rok 2020.

V poradí druhé tohtoročné GranTalks, čiže rozhovory o grantoch sa budú niesť v duchu výziev určených pre podnikateľov a rozvoj firiem. Pôjde najmä o témy podpory inteligentných inovácií v priemysle či využitie nových nápadov v hospodárstve. Aktuálne aj plánované výzvy na tento rok vám priblíži lektor, ktorý má s projektmi bohaté praktické skúsenosti. Na podujatí získate všetky potrebné informácie o výzvach, v jazyku akým bežne komunikujeme pri káve a nie v „hatmatilke“ úradných dokumentov.

Zhrňme si, čo všetko sa dozviete:

 • na aké projekty môžete žiadať financie z najzaujímavejších výziev určených pre podnikateľov v roku 2020
 • kto môže získať financie na podporu inovatívnych riešení v priemysle, nových nápadov v hospodárstve a iných podnikateľských činností
 • podmienky grantových výziev vysvetlené v jednoduchej reči bez zbytočne zložitej terminológie
 • praktické rady od človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti s národnými aj medzinárodnými projektmi

 

Chceli by ste si pozrieť webináre v našom archíve?

Mám záujem

 

 

 

GranTalks + Workshop

Radi by ste sa dozvedeli akú tvorbu a činnosti bude možné podporiť zo zatiaľ plánovanej (v novembri už pravdepodobne aktuálnej) výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel?  Zároveň by ste chceli vedieť ako previesť váš nápad z myšlienky do úspešného projektu? Práve kvôli vám sme spojili naše dve obľúbené podujatia GranTalks  a workshop Od nápadu k projektu.

Dozviete sa:

 • kto a na aké projekty môže žiadať financie z výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • podmienky grantovej výzvy vysvetlené v jednoduchej reči bez zbytočne zložitej terminológie
 • ako štruktúrovane pristupovať k tvorbe projektov a na čo si dať pozor
 • ako zadefinovať ciele, výstupy, aktivity, podmienky, či zdroje pre váš projekt a to všetko pomocou techniky logickej matice
 • získate praktické rady od skúseného týmu konzultantov s dlhoročnými skúsenosťami s národnými aj medzinárodnými projektmi

Kedy, kde, za koľko

GranTalks + Workshop pre vás pripravujeme:

 • v utorok 12. novembra 2019
 • trvanie 9:00 – 12:00 hod.
 •  v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 99 €

Implementácia projektov KKP

Máte schválený projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, konkrétne vo výzve na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Chcete ho úspešne zrealizovať?

Naše pracovné raňajky sú to, čo hľadáte. Zrealizujte svoj projekt v súlade so všetkými požiadavkami a nariadeniami, ktoré sa ho týkajú.

Na pracovných raňajkách sa dozviete, aké typy financovania projektov existujú, čo je to žiadosť o platbu, ako ju správne vyplniť a akú dokumentáciu je potrebné k nej doložiť, ako často je potrebné predkladať monitorovacie správy, akým spôsobom prebiehajú zmenové konania a samozrejme zostane priestor aj na vaše otázky.

Pracovné raňajky budú navyše doplnené o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Školenie sa týka projektov podaných vo výzve:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 7. novembra 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
 • od 10:00 do 12:00

Za koľko?

Účasť na seminári stojí 49,- €

Ako na verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Práve ste si prečítali klasickú poučku, ktorá by vám mala ozrejmiť čo je to verejné obstarávanie. Ak vám to stačilo, super, ale ak by ste náhodou potrebovali ešte pár informácií na dotvorenie obrazu, príďte k nám na rozumy.

Mimo rámcov zákona môžeme verejné obstarávanie zadefinovať ako nákup tovarov, prác a služieb subjektmi verejného sektora.

Teraz by ste si mohli položiť otázku: „Načo mi to vlastne je, keď som neziskovka alebo podnikateľ?“ Pravdou je, že postupy verejného obstarávania sa za istých okolností môžu vzťahovať aj na vás. Napríklad vám verejný obstarávateľ (nejaké ministerstvo alebo obec) poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorého súčasťou je nákup tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb. A máte to tam.

Väčšina grantov a dotácií je poskytovaná z verejných rozpočtov, takže sa na ne vzťahujú aj pravidlá nakladania s týmito prostriedkami.

Kedy a kde?

 • v piatok 20. septembra 2019 v Bratislave (Centire, Záhradnícka 72, Bratislava)
 • od 9:00 – 13:00 hod.

Za koľko?

Školenie stojí 85 €. V cene máte okrem nových poznatkov aj letné osvieženie.


Oblasť verejného obstarávania patrí medzi najviac regulované oblasti fungovania verejných inštitúcií a napriek tomu neexistuje jednotná definícia tohto pojmu. Preto je na jeho pochopenie potrebné hlavne skúsenosti. My máme to šťastie, že sme našli človeka, ktorý má poznatkov a skúseností s verejným obstarávaním na rozdávanie:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Takisto sa môže pochváliť bohatou publikačnou činnosťou.


 

Grantexpert realizuje projekt

Grantexpert


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Workshop: Od nápadu k projektu

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu, ktorý obstojí, bude nastavený na vaše potreby a získate vďaka nemu ďalšie financovanie pre svoj rozvoj.

Na poldňovom workshope si vypracujete logickú maticu pre váš projektový zámer. Logická matica je technika, vďaka ktorej si zadefinujete ciele, výstupy, aktivity, podmienky či zdroje pre váš projekt. Vďaka nej si už budete vedieť ľahko vyplniť aj projektovú žiadosť pre financovanie z externých zdrojov.

Workshop je navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry.

Workshop ,,Od nápadu k projektu“, mi poskytol nový pohľad na písanie grantových žiadostí. Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľov som sa naučil nové techniky ako Matica logického rámca projektu a získal ďalšie tipy pre prípravu projektu.

Absolvovanie tohto workshopu mi pomohlo získať grant pre realizáciu môjho výskumu.

Oliver, doktorand

 

Tento workshop nájdete aj v podobe eLearningu na tomto odkaze.

Open Data ITMS2014+

ITMS je portál, cez ktorý sa spravuje „celý balík peňazí z eurofondov“, alebo presnejšie povedané alokácia pre programové obdobie 2014-2020, čiže 15 miliárd €. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, implementáciu a monitorovanie projektov obsahuje aj modul otvorených dát. Tu sa zbierajú všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch. Sú v nich ukryté mnohé cenné informácie a my vám pomôžeme s ich odkrývaním.

Naším cieľom je, aby ste na konci dňa mali jasnú predstavu o fungovaní otvorených dát ITMS 2014+ a ich využití vo vašej organizácii.

Nie ste IT-čkár a pojmy ako JSON alebo API vám nič nehovoria? Nevadí. Toto školenie je určené aj pre ľudí bez IT-zázemia. Všetko vám vysvetlíme a pomôžeme vám zorientovať sa.

Naučíme vás:

 • Čo sú otvorené dáta ITMS
 • Ako funguje API otvorených dát ITMS a aké tabuľky a údaje je možné z neho získať
 • Ako sa zorientovať v získaných tabuľkách a informáciách
 • Ako sa pripojiť na API otvorených dát ITMS
 • Vo voľne dostupnom nástroji Microsoft PowerBI Desktop vám ukážeme ako vizualizovať získané dáta
 • Naučíme vás vyskladať si vlastné prehľady, nedostupné vo webovom rozhraní ITMS

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 23. júla 2020
 • V čase: 10:00 – 12:00
 • Školenie sa uskutoční online, formou webinára

Za koľko?

 • Školenie je teraz za zvýhodnenú cenu 78 € 39 € s DPH

 

 

 

Po absolvovaní školenia budete vedieť vytvoriť napríklad aj takýto dátový výstup

Načítanie výstupu môže chvíľku trvať.

Eurofondové minimum pre samosprávy

Európske štrukturálne fondy, ľudovo eurofondy, prispievajú k rozvoju širokej palety oblastí. Dediny a mestá – priestor kde žijeme, je podporovaný takmer v každej z nich. Z grantov je možné v obciach rekonštruovať verejné budovy, zlepšiť bezpečnosť verejných priestranstiev, budovať ihriská, stavať cesty, podporiť verejnú dopravu a mnoho iného.

Ako stará múdrosť hovorí: pripraveným šťastie praje. Dvojnásobne to platí pri čerpaní podpory z eurofondov, kde je potrebné číhať na tú správnu výzvu na financovanie vášho konkrétneho nápadu na rozvoj obce.

Neriskujte premrhanú príležitosť a získajte prehľad o systéme štrukturálnych fondov, o tom čo je potrebné spĺňať a pripraviť, aby ste sa mohli vôbec o ne uchádzať, na čo dať pozor pri plánovaní obsahu a cieľov vášho projektu, o tom, že úspešnou žiadosťou nič nekončí, ale práve naopak. Po slajde ďakujeme za pozornosťbudete mať predstavu o tom čo vás čaká, keď vstúpite do tejto rieky a vďaka predstaveniu jednotlivých grantových programov získate aj prehľad o tom aké projekty môžete pre svoju obec začať plánovať.

Chcem vedieť viac o podpore miest a obcí

Pozrite si stručné vysvetlenia základných eurofondových pojmov

Čo je to? - Grant
PlayPlay
Čo je to? - Výzva
PlayPlay
Čo je to? - Projekt
PlayPlay
Čo je to? - Intenzita pomoci
PlayPlay
Kto je to? - Oprávnený žiadateľ
PlayPlay
Čo je to? - Operačný program
PlayPlay
Čo je to? - Riadiaci orgán
PlayPlay
Čo je to? - ITMS
PlayPlay
Čo je to? - Eurofondy
PlayPlay
Čo je to? - Refundácia
PlayPlay
Čo je to? - Predfinancovanie
PlayPlay
Čo je to? - Verejné obstarávanie
PlayPlay
Čo je to? - Oprávnený výdavok
PlayPlay
Čo je to? - Udržateľnosť
PlayPlay
 
previous arrow
next arrow
Čo je to? - Grant
Čo je to? - Výzva
Čo je to? - Projekt
Čo je to? - Intenzita pomoci
Kto je to? - Oprávnený žiadateľ
Čo je to? - Operačný program
Čo je to? - Riadiaci orgán
Čo je to? - ITMS
Čo je to? - Eurofondy
Čo je to? - Refundácia
Čo je to? - Predfinancovanie
Čo je to? - Verejné obstarávanie
Čo je to? - Oprávnený výdavok
Čo je to? - Udržateľnosť
previous arrow
next arrow

Máte v hlave plán? Financujte ho z grantov.

Nosíte v hlave nápad premyslený do najmenších podrobností a jediné čo vám chýba sú financie na jeho realizáciu? Zistite či sa dá financovať pomocou grantov . Najlepším zdrojom informácií o všetkých dostupných dotáciách na Slovensku je online portál GrantExpert.sk.

Vhodnú grantovú výzvu si môžete na portáli nájsť aj sami. Vo vyhľadávači grantov, ktorý sa vám zobrazí hneď po načítaní stránky, si môžete jednoducho filtrovať granty podľa toho komu a na čo sú určené. Získate zoznam dostupných grantov. Vyberte si vhodnú dotáciu pre váš plán a môžete začať písať svoju žiadosť o grant.

Ak si nie ste istý, aký zdroj použiť, obráťte sa na expertov portálu. Počas konzultácie si s vami prejdú vaše nápady, zistia možnosti ich financovania a radi vám zodpovedajú všetky otázky o grantoch. Druhá, rýchlejšia možnosť je online posúdenie financovateľnosti vášho projektového nápadu. Váš zámer zadáte na portál a spätnú väzbu od experta získate do pár dní vo forme správy.

Každý žiadateľ o granty musí spĺňať niekoľko základných podmienok:
1. Musí mať právnu formu, ktorá je v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy
2. V sfére podnikania, na ktorú žiada dotáciu má určitú históriu (podnik nebol založený dnes, včera alebo pred týždňom)
3. Nesmie mať nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení
4. Musí mať vlastné zdroje na pokrytie spolufinancovania projektu
5. Plánované aktivity projektového nápadu musia byť v súlade s oblasťami ktoré výzva podporuje.

Pri splnení základných podmienok to môže vyzerať napríklad takto: Chcete rozvíjať svoje podnikanie a využiť služby dizajnéra, programátora, architekta alebo marketéra? Financujte tieto aktivity z Kreatívnych voucherov.

Po úspešnom nájdení vhodnej podpory je načase pripraviť žiadosť o grant. Ak nemáte v tejto oblasti skúsenosti, experti z portálu vás dokážu previesť celým procesom bez stresu. Experta si môžete vybrať na základe vlastných požiadaviek, či už z hľadiska ceny, skúseností, referencií…

Informácie o grantoch a dotáciách zdarma


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Kreatívne centrum vo vašom meste/obci

Kreatívne centrum vo vašom meste alebo obci? Prečo nie. Ministerstvo kultúry SR v rámci rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu podporuje ich budovanie a dokonca aj prevádzku.

Príďte na náš seminár a oboznámte sa s podrobnosťami výzvy na kreatívne centrá, zistite čo vám vie takýto priestor priniesť, ako na finančnú stránku projektu, získajte praktický pohľad na vec a mnoho iného.

Seminár bude prebiehať v štyroch tematických blokoch:

Vybrané aspekty výzvy na kreatívne centrá

V prvom bloku vám pomôžeme odhaliť všetky možnosti, ktoré dáva výzva a ukážeme vám cestu, ako z vašej budovy spraviť kreatívne centrum. Venovať sa budeme najmä týmto otázkam:

   • kto môže žiadať finančné prostriedky
   • na čo je možné žiadať finančné prostriedky
   • čo by malo byť obsahom projektu, aby mal šancu na úspech
   • aké základné podmienky musí žiadateľ splniť
   • a odpovieme vám na všetky vaše otázky

Čo môže a vie Kreatívne centrum robiť

Kreatívne centrum bez ponuky vhodných služieb je len prázdnym priestorom bez života. Ukážeme vám ako pripraviť programy služieb tak, aby kreatívne centrum bolo aktívnym a tvorivým priestorom, ktorý priťahuje myšlienky a nápady. Potrebné je vedieť ako motivovať miestne komunity a ukázať im priestor, v ktorom sa môžu realizovať. Dobré nápady je ale nutné preniesť do plánov, termínov a rozpočtov. Ako plánovať služby, alebo ako neutopiť nadšenie v administratíve sa dozviete v druhej časti seminára.

Finančná stránka projektu

Predstavíme vám jednoduchý finančný model kreatívneho centra, jeho príjmy a výdavky, pri dodržaní všetkých vyžadovaných parametrov výzvy. Zameriame sa na udržateľnosť a zachovanie výsledkov projektu tak, aby boli splnené požadované ukazovatele. Spoločne vyskladáme ideálny obraz financovania a aplikujeme ho na vaše mesto/obec.

Praktické skúsenosti s akceleračným programom

Vo štvrtom bloku vám prezradíme, ako úspešne vytvoriť a riadiť akceleračný program. Predstavíme vám naše skúsenosti z manažovania akcelerátora OpenMaker. V rámci neho sme vybrali a podporili top 5 slovenských projektov, ktorým sme 9 mesiacov poskytovali finančnú podporu a mentoring v oblasti biznisu a spoločenských inovácií. Zástupcovia jedného z víťazovsobi.eco – vám prídu osobne prezentovať svoju skúsenosťprogres, ktorý sa im aj vďaka nášmu akcelerátoru podarilo dosiahnuť.

Kedy a kde?

 • v utorok 6. augusta 2019 v Bratislave (Centire, Záhradnícka 72, Bratislava)
 • od 10:00 – 14:30 hod. (vrátane 30 min. pauzy)

Za koľko?

Školenie stojí 59 €. V cene máte okrem nových poznatkov aj drobné občerstvenie. Vraj budú chlebíčky 🙂

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk