Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Ako rozvíjať školu pomocou grantov?

Ako získať pre vašu školu čo najviac financií z externých zdrojov? Ak vás zaujíma téma grantovej podpory škôl a vzdelávania, ste na správnom mieste.

podpora škôlV utorok 28. septembra sa počas webinára zameriame práve na oblasť školstva. Pozrieme sa na všetky dostupné zdroje, z ktorých môžu byť školy financované a stručne si predstavíme aj aktuálne granty a dotácie. Povieme vám viac o novom programovom období 2021 – 2027, ktoré okrem klasickej podpory z eurofondov zahŕňa aj balík peňazí z Plánu obnovy.

Dôležitou témou webinára budú aj samotné projekty, ich príprava a praktické otázky, ktoré sú s tým spojené. Je nevyhnutné, aby mala na projekty škola vytvorenú personálnu kapacitu? Čo všetko obnáša príprava a realizácia projektov a ako byť čo najúspešnejší? Odpovede na tieto a ďalšie otázky si priblížime už 28. 9. 2021.

Témy webinára:
 • Všeobecný prehľad grantových zdrojov pre školy
 • Aktuálne a plánované výzvy
 • Podpora školstva a vzdelávania v programovom období 2021 – 2027
 • Projekty pre školy – na čo si treba dať pozor?
 • Čo zahŕňa príprava a realizácia projektu
 • Ďalšie zaujímavé tipy a informácie z praxe
Panelisti:
 • Maroš Janovič, Grantexpert.sk
 • Viera Holešová, Centire s.r.o.
 • Ľubomír Billý, Centire s.r.o.
Kedy a kde?
 • v utorok 28. 9. 2021
 • 14:00 – 16:00
 • podujatie sa uskutoční ONLINE
Za koľko?
 • cena webinára je 19,90 € s DPH

Objednať

Aktuálne granty pre mestá a obce (september, 2021)

Podpora regiónov a samospráv z eurofondov by v najbližších rokoch mala zohrávať dôležitú úlohu. Skôr než budú k dispozícii grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027, zostáva Slovensku vyčerpať značné množstvo peňazí z toho predošlého. K tomu treba zohľadniť aj granty a dotácie z „protikrízového“ balíka REACT EU či z Plánu obnovy, v rámci ktorého je pre Slovensko vyčlenený veľký obnos peňazí.

Mestá a obce na Slovensku majú momentálne viacero možností získať dotácie na rôzne účely. V uplynulých týždňoch bolo totiž vyhlásených niekoľko nových grantových výziev. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas žiadať o financie z eurofondov a ďalších zdrojov. V tomto článku sme pre vás zhrnuli najzaujímavejšie grantové výzvy pre mestá a obce, ktoré boli vyhlásené v posledných týždňoch. Ak budete mať záujem o našu pomoc v súvislosti s výzvami, kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk

Podpora cyklodopravy

 • Celková alokácia výzvy: 21 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií
  • budovanie nových cyklistických komunikácií
  • chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
  • ďalšie

Obnova kultúrnych inštitúcií

 • Celková alokácia výzvy: 14 850 60 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii
  • zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie
  • zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie
  • ďalšie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Celková alokácia výzvy: 44 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
  • inštalácia systémov merania a riadenia
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“)
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
  • ďalšie

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

 • Celková alokácia výzvy: 10 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zavedenie služieb a mobilných aplikácií
  • zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
  • vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát
  • optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
  • ďalšie

Budovanie kanalizácií, čistiarní a výstavba verejných vodovodov

 • Celková alokácia výzvy: 11 600 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd
  • výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie

Potrebujete pomôcť?

Potrebujete konzultáciu?

Spoznajte možnosti podpory
vášho mesta, obce či organizácie.
Všetko vám vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do svojej činnosti.

Webinár: Rozvoj cyklodopravy a jej podpora z eurofondov

Slovenské regióny získajú na rozvoj cyklodopravy 21 miliónov eur z eurofondov vďaka aktuálnej výzve. Na aké aktivity môžu byť financie použité a kto je oprávneným žiadateľom? Novú výzvu z operačného programu IROP si do detailov predstavíme na ďalšom bezplatnom webinári, ktorý sa uskutoční už vo štvrtok 2. septembra 2021.

bicykel cestaOkrem toho sa však zameriame aj na ďalšie témy súvisiace s cyklodopravou. Ukážeme vám projekt Cyclurban+ na Slovensku, a porozprávame sa o tom ako efektívne a zmysluplne rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu s hosťami z OZ Cyklokoalícia, zhodnotíme súčasný stav cyklistickej dopravy a pozrieme sa aj na to, čomu sa treba vyhnúť pri návrhu kvalitných cyklotrás.

Na webinári vám tiež predstavíme platformu na financovanie zelenej mobility, ktorú nájdete na webe Grantexpert.sk. V rámci nej zjednocujeme a sprehľadňujeme dostupné finančné schémy a informácie užitočné najmä pre samosprávy.

Témy webinára:

 • Projekt Cyclurban+ a prieskum o financovaní cyklodopravy v SR
 • Ako efektívne a zmysluplne rozvíjať cyklodopravu
 • Čomu sa vyhnúť pri návrhu kvalitných cyklotrás
 • Predstavenie novej grantovej výzvy na rozvoj cyklodopravy

Hostia:

 • Boris Valach – Ideas into energy
 • Dan Kollár – Cyklokoalícia
 • Peter Rozsár – Cyklokoalícia
 • Maroš Janovič – Grantexpert.sk

Kedy a kde?

 

Na rozvoj cyklodopravy pôjde 21 miliónov eur z eurofondov

Slovenské regióny získajú na rozvoj cyklodopravy 21 miliónov eur z eurofondov vďaka aktuálnej výzve. Podpora je určená na modernizáciu a rekonštrukciu cykotrás ale aj budovanie novej cyklistickej infraštruktúry. Okrem toho môžu byť zdroje z grantovej výzvy použité aj na budovanie parkovísk pre bicykle či propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy.

Financie by mali prispieť k rozvoju cestovného ruchu, posilniť alternatívnu formu cestovania do zamestnania a podporiť čistejšie ovzdušie v mestách. Financie z cyklovýzvy môžu byť použité aj na súvisiacu infraštruktúru, ako sú stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle či systémy automatických požičovní bicyklov.

Investície do cyklistickej infraštruktúry sú jednou z kľúčových podmienok rozvoja udržateľnej dopravy v našej krajine. Napriek tomu, že Slovensko má už od mája roku 2013 prijatú Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie 10 % podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2020, naďalej v tomto smere výrazne zaostáva. Práve takéto výzvy môžu dopomôcť k zlepšeniu súčasného stavu. Zdrojom financií pre túto výzvu je takzvaný „pokrízový“ balík REACT-EU.

Rozvoj cyklodopravy z eurofondov by zároveň mohla priniesť zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Peniaze môžu byť totiž využité aj na odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a podobne. Bezpečnosť je jednou z kľúčových prekážok rozvoja cyklodopravy na Slovensku.

Výzva je určená najmä pre samosprávy, poskytovateľov verejnej dopravy ale aj mimovládne organizácie. Z operačného programu IROP bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených 138 projektov z rôznych kútov Slovenska. Z grantov a dotácií získali najmä mestá a obce takmer 87 miliónov eur. Viac informácií o rozvoji cyklodopravy z eurofondov a iných zdrojov nájdete na našej stránke venovanej podpore cyklodopravy.

Projektová fabrika pre sociálne podniky

Uplynulé mesiace sme pomáhali vybraným sociálnym podnikom s prípravou projektovej žiadosti pre výzvu – Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Tento náročný, ale zaujímavý proces nám vnukol myšlienku rozšírenia našich služieb o projektovú fabriku pre sociálne podniky. Radi by sme tak využili naše skúsenosti a pomohli tak aj ďalším registrovaným sociálnym podnikom získať financovanie na ich rozvoj.

Otvárame preto novú fabriku pre sociálne podniky! V rámci nej získajú sociálne podniky balík konzultácií, ktoré im pomôžu pripraviť dokumenty k projektovej žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu.

Balík konzultácií nepredstavuje písanie projektu na kľúč. Sociálne podniky si musia vyhradiť dostatok času pre vlastnú prácu na dokumentoch a prílohách. Podmienkou je aj práca s Excelom. Sociálne podniky však vďaka účasti v projektovej fabrike získajú odporúčania, inštrukcie a pripomienky, ktoré im pomôžu kvalitne pripraviť takmer kompletnú projektovú žiadosť, resp. podklady pre žiadosť o investičný nástroj.

V rámci balíku konzultácií získate:

WEBINÁR: záznam z webinára bude poskytnutý všetkým účastníkom projektovej fabriky
INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA: rozsah individuálnej konzultácie sa skladá z pripomienkovania dokumentov a online konzultácie k odporúčaniam a pripomienkam. Termín konzultácií bude prispôsobený klientom.

Kedy?

 • Projektová fabrika odštartuje v pondelok 9. augusta 2021
 • Konzultácie budú prebiehať v auguste a septembri 2021.*

Za koľko?

 • Cena za účasť na projektovej fabrike v rozsahu 18 hodín je 749 eur.
 • Kapacita prvej projektovej fabriky je obmedzená pre maximálne 6 sociálnych podnikov.

Nezáväzná registrácia

Vybrané sociálne podniky, ktoré získajú účasť na projektovej fabrike, budeme kontaktovať individuálne. V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Ľubomíra Billého na lubomir.billy@centire.com alebo na 0903 415 872.

*Centire s.r.o. si vyhradzuje právo výberu účastníkov fabriky na základe oprávnenosti žiadateľa, relevantnosti a potenciálu projektového zámeru.  Centire s.r.o. negarantuje zúčastneným sociálnym podnikom schválenie finančného nástroja zo strany finančnej inštitúcie ani schválenie nenávratnej zložky v rámci investičnej pomoci. 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Výber aktuálnych grantov pre mestá a obce

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz venovaný podpore samospráv. Vo štvrtok, 29. júla sa bližšie pozrieme na aktuálne grantové výzvy pre mestá a obce. Detailne sa pozrieme na dotáciu, v rámci ktorej môžu samosprávy modernizovať a rekonštruovať verejné budovy. Povieme si viac o podpore opatrovateľskej služby a predstavíme si grant na zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve. Okrem toho si tiež pripomenieme výzvu podporujúcu moderné technológie, ktorej alokácia bola v uplynulom období zásadne navýšená.

Témy webinára:
 • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
 • Podpora opatrovateľskej služby
 • Výzva na Moderné technológie
 • Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve
Kedy a kde?
 • vo štvrtok 29. 7. 2021
 • 10:00 – 11:00
 • podujatie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM
Za koľko?
 • webinár je ZDARMA

Pripojiť sa

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v čase koronakrízy

Niet pochýb, že súčasná koronakríza má výrazný dopad aj na samosprávy. Tie musia naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí napríklad obstarávanie zákaziek. Pri mestách a obciach ide väčšinou o zákazky s nízkou hodnotou. Práve takéto zákazky budú predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. 6. 2020. Počas webinára si navyše prakticky ukážeme dištančné otváranie ponúk a povieme si viac o najčastejších problémoch zákaziek s nízkou hodnotou.

Na webinári sa dozviete:

 • Ako zabezpečiť obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (nielen) v čase koronakrízy
 • Viac o dištančnom otváraní ponúk
 • Aké sú najčastejšie problémy zákaziek s nízkou hodnotou

Disktujúcimi budú:

 • JUDr. Juraj Tkáč – pôsobí ako konzultant a expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. Je spoluautorom čerstvej príručky Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. V rámci svojej publikačnej činnosti je tiež spoluautorom alebo autorom mnohých ďalších publikácií týkajúcich sa práva a verejného obstarávania.
 • PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 18. júna 2020
 • od 10:00 do 11:00 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • webinár bude ZDARMA

Webinár pre poľnohospodárov: Ako vypracovať žiadosť o dotáciu

Poľnohospodárstvo a jeho rozvoj je stále aktuálna téma. Malí a mladí poľnohospodári sa momentálne môžu uchádzať o granty z dvoch otvorených výziev. Z oboch výziev možno financovať rôzne aktivity a podporené budú podniky a farmári z celého Slovenska. Celková alokácia výziev je spolu takmer 18 miliónov eur. Každý uchádzač môže v závislosti od konkrétnej výzvy získať grant vo výške 15 000 € – 50 000 €. Na tomto webinári sa zameriame na praktické otázky podávania žiadostí. Povieme si viac o podnikateľskom pláne a prejdeme si detaily, ktoré môžu záujemcom o dotácie zvýšiť šancu uspieť.

Pre koho je webinár určený:

 • malý poľnohospodársky podnik
 • fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej  prvovýrobe
 • mladí poľnohospodári

Na webinári sa dozviete:

 • ako správne vypracovať žiadosť o dotáciu
 • na čo si dať pri vašom projekte pozor
 • viac o podnikateľskom pláne
 • ďalšie dôležité info

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 28. mája 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • cena: 20 € 9,99 € s DPH

Webinár: Rozvoj podnikania a cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji

Zaujíma vás podpora mikro, malých a stredných podnikov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji? Ste na správnom mieste.

V druhej polovici februára 2020 boli, v rámci OP Výskum a Inovácie, vyhlásené dve výzvy na podporu mikro, malých a stredných podnikov. Celkový objem financií vyčlenených na tieto výzvy tvorí dokopy až 15 miliónov eur. Cieľom výziev je podporiť rozvoj podnikania a cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Podporené môžu byť projekty realizované v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár a Revúca. V rámci webináru si do detailu rozoberieme obe výzvy – pre PSK a BBSK. Prejdeme všetky dôležité informácie, aby sme maximalizovali vašu šancu získať dotácie.

Pre koho je webinár určený:

 • podnikatelia
 • mikro, malé a stredné podniky

Na webinári sa dozviete:

 • kto je oprávneným žiadateľom
 • koľko financií viete získať
 • aké sú oprávnené aktivity a na čo si dať pozor
 • ďalšie dôležité info

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 21. mája 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • cena: 9,99 € s DPH

Webinár: Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

V súvislosti s aktuálnou „koronakrízou“ sa výrazne skomplikovala ekonomická situácia viacerých malých a stredných podnikov. Okrem štátnych príspevkov majú však podnikatelia v roku 2020 k dispozícii niekoľko zaujímavých možností ako financovať svoje rozvojové aktivity z eurofondov. Práve týmto možnostiam sa budeme detailnejšie venovať počas webinára.

Pre koho je webinár určený:

 • malé a stredné podniky

Na webinári sa dozviete viac o výzvach:

 • Podpora inteligentných inovácií v priemysle
 • Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra (okresy Prievidza a Partizánske)
 • Spolupráce MSP a stredných odborných škôl (vybrané okresy Prešovského kraja)
 • Rozvoj cestovného ruchu  vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 30. apríla 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • pre prvých 30 účastníkov je cena webináru: 4,99 € s DPH
 • po tom je cena webináru: 9,99 € s DPH

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk