Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Grantexpert realizuje projekt

Grantexpert


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Nová služba na GrantExpert.sk

Portál GrantExpert.sk vám prináša novú službu. S ňou vám už žiadna výzva neunikne. Predstavujeme vám Sledovanie nových výziev. Môžete si vybrať, či chcete získavať notifikácie o každej výzve alebo len o grantoch z konkrétnej oblasti. Ušetrí vám to množstvo času, lebo nemusíte prevrátiť internet hore nohami aby ste sa dostali k tej pravej výzve pre váš projekt.

Stačí vyplniť jednoduchý formulár a notifikácie vám budú prichádzať priamo do vašej e-mailovej schránky.

Táto služba je určená aj neregistrovaným užívateľom a z tohto dôvodu upravujeme znenie Všeobecných obchodných podmienokZásad ochrany osobných údajov.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Nový videoobsah na GrantExpert.sk

Október priniesol mnoho noviniek pre portál GrantExpert.sk! Snažíme sa ísť stále viac a viac v ústrety vám, našim klientom, a ukázať, že problematika grantového financovania nie je až taká komplikovaná. Na  čo sa môžete tešiť? Pripravili sme pre vás videoslovník, ktorý vám pomôže pochopiť základné pojmy a formulácie z grantového jazyka. V krátkom slovníku sme priblížili pojmy ako grant, výzva, oprávnený žiadateľ, projekt a ďalšie.

Okrem Grantového slovníka sme nahrali aj krátke videá k výzvam, kde grantový expert vysvetľuje, kto, načo koľko a za akých podmienok môže získať dotáciu. Spolu s týmto obsahom súvisí aj zmena balíkov predplatného. K balíkom FREE, LIGHT, BASIC a PROFI sme pridali nový balík spolupráce MEDIUM. Videá ku grantovým výzvam sú sprístupnené práve v balíku MEDIUM alebo PROFI .

Máte premyslený projektový nápad a chcete jednoducho a rýchlo zhodnotiť, z čoho je financovateľný? Môžete využiť službu Posúdenie projektového nápadu. Svoju projektovú myšlienku popíšete pár vetami a grantový expert preverí všetky možnosti financovania. Spätnú väzbu na váš projekt dostanete do niekoľkých dní formou správy. Nové funkcionality portálu sme zapracovali aj do znenia Všeobecných obchodných podmienok.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Portál GrantExpert.sk je GDPR

Valiaci sa pot po zamyslenom čele správcu webstránky, či skormútená hlava v dlaniach online marketéra. Takto nejako bol v posledných dňoch opisovaný proces zavádzania nového zákona o ochrane osobných údajov do praxe. Zvláštne. Veď GrantExpert.sk to zvládol bez hocakých problémov. Vaše osobné údaje boli u nás vždy v bezpečí a prísnejšími pravidlami sa pre nás nič nemení.

Pár slov o GDPR navyše

25. mája vošla do platnosti legislatíva EÚ (GDPR), ktorá mení bezpečnosť v online svete. Nové nariadenie Európskeho spoločenstva dáva ochrane dát presnejšie a jednoznačnejšie pravidlá a poriadok. Pre nás ako prevádzkovateľa portálu síce znamenali tieto zmeny trošku práce navyše, ale odmenou nám je portál GrantExpert.sk fungujúci podľa nových Zásad ochrany osobných údajov. Pre vás ako užívateľov stránky to znamená o pár súhlasov na odkliknutie viac, ale vďaka tomu ste lepšie informovaní o tom, ako sa staráme o informácie, ktoré nám poskytujete.

Pokiaľ by vás téma GDPR (General Data Protection Regulation) zaujímala detailnejšie, tu nájdete znenie nariadenia.

Ďakujeme vám za vašu priazeň.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Odborníci z GrantExpert.sk pomohli pripraviť úspešný projekt

Združenie Slovenské centrum obstarávania (SCO) získalo prostriedky na projekt kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Projekt s názvom „SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda“ združeniu pomáhali pripravovať odborníci z GrantExpert.sk.

„Jednoznačne je vhodné spolupracovať s expertom, ktorý má o formách a spôsobe vypracovávania žiadosť o nenávratný finančný príspevok dostatok informácií, má skúsenosti s ITMS a vie sa dobre orientovať v príručkách prislúchajúcich k danej výzve,“ uviedol predseda správnej rady SCO Ľuboš Babarík.

Projekt centra získal z Operačného programu Efektívna verejná správa vyše 363 tis. € a na jeho spolufinancuje plánuje vynaložiť ďalších takmer 20 tis. €.

Jeho cieľom je realizovať kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Výstupy z  kontroly 60 samospráv budú skompletizované vo forme zbierky minimálne desiatich  opatrení a návrhov na legislatívne či administratívne zmeny, ktoré zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov. Projekt sa bude realizovať v Trenčianskom kraji.

„V našom prípade sme mali možnosť spolupracovať s mimoriadne kompetentnou a skúsenou expertkou, ktorej prehľad aj  konzultantská služba boli pre vypracovanie našej žiadosti o grant veľkým prínosom,“ uviedol ďalej Babarík. Portál GrantExpert.sk podľa neho ponúka dobre spracovaný informačný prehľad o výzvach, možnosť získať experta, ktorý je k danej výzve kompetentný a skúsený a výhodou je aj jednoduché kontrahovanie a financovanie služieb, dodal predseda správnej rady SCO.

Slovenské centrum obstarávania je stavovská organizácia, ktorá bola založená za účelom dosahovania finančných úspor a znižovania nákladov v podnikovom nákupe a verejnom obstarávaní.

Tieto ciele dosahuje združovaním drobných aj väčších verejných obstarávaní a nákupov rozličných komodít, prác, energií, tovarov a služieb do veľkých nákupných objemov a využívaním poznatkov a metód vedomostnej ekonomiky za účelom znižovania nákladov a zvyšovania ziskov pre všetkých členov formou centrálneho obstarávania a nákupu.

Informácie o aktuálnych grantových výzvach nájdete TU


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Nová verzia portálu Grantexpert.sk je v prevádzke

Vážení záujemcovia o granty, v prvom februárovom týždni sme uviedli do prevádzky novú verziu portálu GrantExpert.sk. Ide o najkomplexnejšiu databázu grantových a dotačných zdrojov. Nejde pritom len o zdroje z eurofondov. V ponuke nájdete aj informácie o podpore z Finančného mechanizmu EHP a Nórskych fondov, firemných nadácií, medzinárodných nadácií a podporných programov.

Priebežne dopĺňame aj informácie o možnostiach podpory z lokálnych grantových programov, zameraných na rôzne sektory alebo konkrétne mestá a oblasti Slovenska.

Výhodou portálu Grantexpert.sk je okrem toho možnosť priameho preverenia vami plánovaných projektových zámerov odborníkmi a celá škála doplnkových služieb. Okrem notifikácií o vyhlásených výzvach a zmenách v ich termínoch a ďalších parametroch je to napríklad možnosť objednať si Konzultáciu s Grantexpertom, ktorý s vami prejde vaše projektové zámery. Následne pre vás pripraví kompletný prehľad všetkých vhodných dotačných zdrojov, ktoré sú aktuálne k dispozícii, alebo plánované v budúcnosti.

Aby sme vám mohli poskytovať čo najaktuálnejšie informácie a pridávať ďalšie a informácie o dotačných zdrojoch a spôsoboch ich čerpania, rozhodli sme sa pristúpiť k spoplatneniu prístupu. Mnohé zo spomínaných služieb budú zahrnuté v balíčkoch, ktoré začínajú už od 2,90 € mesačne až po ročné predplatné na úrovni 99,90 € za rok. K dispozícii budú aj vzorové projekty na portáli, e-booky, alebo napríklad sprostredkovanie zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

  • Ponuku a porovnanie balíčkov nájdete priamo na titulnej stránke portálu grantexpert.sk.

Ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup k detailným informáciám o grantoch, v rámci balíčku FREE môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma. Zároveň si budete môcť zadať jeden projektový zámer pre vami vybraný grant a začať prípravu žiadosti o granty online.

Veríme, že využijete komplexnú databázu grantov a nové služby portálu GrantExpert.sk a tešíme sa na spoluprácu.

Tamás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Portál GrantExpert.sk ponúka nové možnosti podpory

Vážení používatelia,

po roku a pol fungovania vám prinášame novú verziu portálu GrantExpert.sk. Stránka však neprešla len grafickým redizajnom. Hlavnou zmenou sú úplne nové funkcie a služby. Ich cieľom je zjednodušiť najmä vyhľadávanie zdrojov financovania pre vaše projekty a odborné poradenstvo, zamerané na efektívnu prípravu žiadostí o dotácie.

Vzhľadom na to, že poskytujeme čoraz širšie portfólio služieb, pripravili sme pre vás aj nové balíky predplatného. Tie budú prispôsobené potrebám náročnejších i menej náročných klientov. Detaily nájdete tu.

Okrem toho sme pre vás pripravili aj úplne nový systém pre registrovaných užívateľov. Klienti s registráciou budú mať po prihlásení hneď na domovskej stránke jasný prehľad o všetkých projektoch a využívaných službách.

Užitočným údajom sú aj údaje o čase, ktorý ostáva do ukončenia prijímania žiadostí o dotácie a počet správ od experta pre zadaný projekt. Zároveň vás vždy na domovskej stránke upozorníme na aktuálne školenia, eBooky a nové služby.

Nová verzia portálu GrantExpert.sk prináša aj nové možnosti platby: platiť bude možné cez TatraPay a čoskoro pribudne aj možnosť úhrady prostredníctvom platobnej karty.

Veríme, že všetky tieto zlepšenia vám uľahčia nielen prácu s našim portálom, ale najmä efektívnejšiu prípravu úspešných projektov a žiadostí o dotácie, granty a štipendiá.

Budeme radi, ak nám prípadné pripomienky napíšete na adresu ahoj@grantexpert.sk.

S úctou
Tamás Szőke
zakladateľ portálu GrantExpert.sk


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk