Nové produkty v Jajneken s.r.o.

Spoločnosť Jajneken získala vďaka našim expertom nenávratný finančný príspevok vo výške 192 231,37 € na vytvorenie nového produktového radu s použitím modernej výrobnej technológie – výrobnej linky na výrobu piva a presadenie sa na slovenskom a zároveň na zahraničných trhoch s týmito novými produktami.

Technológie na pomoc zdravotne postihnutým

Vývoj aplikácie, softvéru/informačného systému a mechanizmu na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami. Pre tento projekt pomohli spoločnosti Torsten Creative s.r.o. naši experti získať nenávratný finančný príspevok vo výške 98 233,67 €.

Zefektívnenie verejnej správy

Slovenskému centru obstarávania sme pomohli získať grant vo výške 363 548,78 €. Toto združenie svojím projektom rieši identifikáciu najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov a navrhovanie legislatívnych či administratívnych zmien, ktorými zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov.

GrayZone RTS game

Spoločnosť EastWorks s.r.o. získala vďaka našim expertom nenávratný finančný príspevok vo výške 149 825,95 € na inováciu výrobného procesu a vytvorenie nového produktu prostredníctvom nákupu modernej inovatívnej techniky a najmodernejších softvérových riešení. Realizáciou projektu sa vytvorí pre spoločnosť úplne nový produkt – strategická vojnová sci-fi hra GrayZone RTS

Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART

Rozšírenie inovatívnosti vo výrobnom procese prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie a investície do marketingu. Pre tento projekt pomohli spoločnosti NOVOTA ART s.r.o. naši experti získať nenávratný finančný príspevok vo výške 196 168,46 €.

Fotoateliér a štúdio LISA

Uchádzačovi o granty Peter Jurík – LISA sme pomohli získať grant vo výške 139 458,24 €. Projekt pomôže zvýšiť podiel štúdia LISA na lokálnom trhu vizuálneho umenia. Financie smerovali najmä do investícií do vybavenia a marketingových technológií. Okrem toho sa projektom vytvorili tri nové pracovné miesta.

Zvýšenie kvality a výrobných kapacít v Naťa a Maťo s.r.o.

Spoločnosti Naťa a Maťo s.r.o. pomohli naši experti získať príspevok na nákup technológií ako DTG tlačiareň a sušiaci tunel. Spoločnosť takisto získala podporu na marketingové kampane. Dokopy sa nám podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 91 867,68 €.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk