Dotácie a užitočné informácie v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID 19.

Webinár pre samosprávy: Ako prekonať následky koronakrízy?

V súčasnosti začali viaceré mestá, obce či samosprávy všeobecne, prijímať prvé reštrikčné opatrenia rôzneho charakteru. Ide najmä o prevenciu pred možnými ekonomickými dopadmi a následkami koronakrízy. Už dnes je dôležité zamýšľať sa, aké kroky bude treba podniknúť v nasledujúcich mesiacoch. Vďaka skúsenostiam s ekonomickou krízou z rokov 2008 – 2010 máme lepšiu predstavu ako túto situáciu prekonať. Zároveň sa môžeme oprieť aj o všeobecne platné pravidlá pre krízový manažment, ktoré sú nápomocné bez ohľadu na to či ide o malú obec alebo veľké mesto. Toto všetko bude predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. 6. 2020 o 13:00. Témy diskusie: Krízová komunikácia Smart prístupy a krízové opatrenia Šetrenie a vytvorenie podmienok pre budúci rast Ako nastaviť interné procesy v rámci samospráv Ktoré sú kľúčové ekonomické parametre Čo hrozí pri nezvládnutí krízového obdobia Špeciálnym hosťom webinára bude Marcel Para, ktorý ma dlhoročné skúsenosti s krízovým manažmentom. Ako krízový manažér pracoval na mnohých projektoch – od […]

Vláda pomôže aj subjektom verejnej správy

Po pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom by mali  od štátu dostať pomoc aj podnikateľské subjekty verejnej správy. Týkať sa má napríklad dopravných podnikov alebo kúpalísk, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec. Avizoval to minister práce Milan Krajniak. V priebehu apríla už bola vyhlásená výzva zameraná na podporu subjektov verejnej správy. Išlo konkrétne o výzvu: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci realizácii tejto výzvy sa za mimoriadnu udalosť považuje ohrozenie zdravia obyvateľstva ochorením COVID-19. Túto a ďalšie výzvy nájdete TU.

Prvá pomoc pre neziskové organizácie

Nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov majú aj neziskové organizácie (ak nepatria k subjektom verejnej správy), ak sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky (Opatrenie 1), alebo v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (Opatrenie 3) Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zamestnávateľ nezisková organizácia si môže podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ uplatniť príspevok výlučne na zamestnancov v pracovnom pomere. Nárok na príspevok je len ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020. Nárok na príspevok nie je podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ v prípade: dohodára, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, […]

Vláda schválila opatrenia na boj s COVID-19 financované z eurofondov

Vláda sa dohodla na tom, že na boj s pandémiou COVID-19 presunie z eurofondov viac ako 1,2 miliardy eur. Peniaze, ktoré ešte nie sú zazmluvnené budú smerovať do piatich oblastí. Na podporu zdravotníckeho systému by podľa schváleného materiálu malo ísť 249,20 milióna eur, na podporu udržania zamestnanosti je to takmer 507 miliónov eur + 100 miliónov eur z prioritnej osi Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Okrem toho plánuje vláda podporiť mikro, malé a stredné podniky sumou 330,20 milióna eur a 51 miliónov eur má ísť na podporu zložiek integrovaného záchranného systému. Zvyšok, takmer 115 miliónov eur je vyčlenených na iné opatrenia smerujúce k zmierneniu dosahov pandémie ochorenia COVID-19. Vláda sa ďalej dohodla na tom, že v prípade, ak opatrenia budú pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu nedostatočné, budú premiestnené ďalšie zdroje v rámci jednotlivých operačných programov. Ministerstvá by v tomto zmysle mali vypracovať analýzu ďalších možností realokácie financií.

Pomoc pre podnikateľov, SZČO a jednoosobové s.r.o. – ako požiadať o príspevok? (WEBINÁR)

Minulý týždeň štát zverejnil posledné opatrenie určené pre žiadateľov, ktorí nemohli doteraz žiadať o príspevok. Príspevky na udržanie zamestnanosti majú zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s koronakrízou. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Podľa aktuálnych informácií má takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Na tomto webinári sa zameriame na to, ako správne požiadať o príspevok a aké podmienky musíte splniť, aby ste ho získali. Okrem iného sa  bližšie pozrieme na SZČO a jednoosobové s.r.o. v rámci odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Pre koho je webinár určený: kultúra a kreatívne odvetvie podnikatelia zamestnávatelia SZČO pracovníci na dohody Na webinári sa dozviete: akú konkrétnu pomoc viete získať či ste oprávnený žiadateľ ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok na čo si dať pozor Kedy a kde? v stredu 29. apríla 2020 od 14:00 do 15:30 hod. webinár sa uskutoční ONLINE Za koľko? účastnícky poplatok je 9 € s DPH

Ako správne žiadať o príspevok a kedy je podnik v ťažkostiach?

Podnikatelia a SZČO majú možnosť požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Podľa aktuálnych informácií má takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Okrem bežných formálnych chýb majú žiadatelia problém napríklad s posudzovaním, či je podnik v ťažkostiach. Podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach je platná pre SZČO, ktoré chcú požiadať o príspevok na seba, nie na svojich zamestnancov. Ako správne žiadať o príspevok? Žiadosť o NFP vyplňte len raz, prílohu „Výkaz pre priznanie príspevku“ treba vyplniť každý mesiac. Žiadosť ani Výkaz sa nepodpisujú. Na konci formulárov sa vyplní dátum. „Číslo dohody“ sa za prvý mesiac nevypĺňa (pozn.: je to číslo dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré bude žiadateľovi pridelené po spracovaní žiadosti) Pri podávaní žiadosti sa príloha „Čestné vyhlásenie“ nepodpisuje. Po spracovaní žiadosti na strane ÚPSVaR, bude žiadateľovi zaslaná „Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ ako aj „Čestné vyhlásenie“ na podpis. Správne vypíšte IBAN, použite medzery. Správne vypíšte SK NACE (pozn.: je to päťmiestne číslo, ak […]

Pomoc pre podnikateľov a SZČO – ako požiadať o príspevok? (WEBINÁR)

Podnikatelia a SZČO majú možnosť požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Ten má zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s koronakrízou. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Podľa aktuálnych informácií má však takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Na tomto webinári sa zameriame na to ako správne požiadať o príspevok a aké podmienky musíte splniť, aby ste ho získali. Pre koho je webinár určený: podnikatelia zamestnávatelia SZČO majitelia prevádzok Na webinári sa dozviete: akú konkrétnu pomoc viete získať či ste oprávnený žiadateľ ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok na čo si dať pozor Kedy a kde? vo štvrtok 23. apríla 2020 od 10:00 do 11:30 hod. webinár sa uskutoční ONLINE Za koľko? účastnícky poplatok je 9 € s DPH

Vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 podporí veľké firmy

Vláda chce zabrániť hromadnému prepúšťaniu. Preto podnikla ďalšie kroky, aby pomohla veľkým firmám. Spoločnostiam na základe ich žiadosti a čestného vyhlásenia o poklesu tržieb štát preplatí časť miezd zamestnancov. Pri maximálnej výške podpory a limite 200-tisíc eur mesačne mohli naplno túto možnosť doteraz využiť iba firmy s približne 250 zamestnancami, čo veľké spoločnosti od začiatku kritizovali. Podľa Sulíka sa bude vláda pomocou pre firmy zaoberať aj naďalej. „Toto nie je koniec podpory. Musíme sa venovať ešte či už cestovným kanceláriám alebo maloobchodom, kde ešte nemáme doriešené nájmy, alebo opätovnému otvoreniu predajní,“ povedal Sulík. Minister trvá na postupnom uvoľňovaní prísnych opatrení a chcel by už po Veľkej noci postupne otvoriť všetky predajne, ktoré nie sú v obchodných centrách. Pripomenul však, že o tomto kroku musí rozhodnúť krízový štáb. Viac informácií Zdroj: hnonline.sk

Webinár: Štátna pomoc pre reštauračné a stravovacie služby (21.4.2020)

Podnikatelia majú možnosť do 30. 4. 2020 podať žiadosť o príspevok na podporu zamestnanosti, ktorý má zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Opatrenia viedli k zatvoreniu väčšiny barov, kaviarní, stravovacích a reštauračných prevádzok. Výrazne tak skomplikovali ekonomickú situáciu mnohých firiem. Vláda postupne prijíma opatrenia, o ktorých už je dostupných veľa informácií. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Na tomto webinári sa zameriame na firmy vo vybranom sektore a povieme si viac o špecifikách ich podpory.   Pre koho je webinár určený: bary a kaviarne reštaurácie a jedálne bistrá a cukrárne iné zariadenia verejného stravovania Na webinári sa dozviete: akú konkrétnu pomoc viete získať či ste oprávnený žiadateľ ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok na čo si dať pozor odpovede na špecifické otázky týkajúce sa reštauračných služieb Kedy a kde? v utorok 21. apríla 2020 od 10:00 do 11:30 hod. webinár sa uskutoční ONLINE Za koľko? účastnícky poplatok 9 € […]

Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od pondelka 6. apríla žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy 8. apríla od 12:00 môžu žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby s poklesom tržieb. V prípade záujmu o príspevok žiadateľ navštívi stránku www.pomahameludom.sk a postupuje podľa uvedených inštrukcií. Viac informácií

Parlament schválil novelu Zákonníka práce a finančné opatrenia

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Nezamestnaní budú môcť dlhšie čerpať dávku v nezamestnanosti, nie iba pol roka. Parlament schválil novelu Zákonníka práce z dielne ministerstva práce, ktoré okrem predĺženia podporného obdobia pre nezamestnaných prináša aj ďalšie zmeny. Novela pracovného kódexu upravuje organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ak to povaha práce umožňuje. V oblasti sociálneho poistenia rezort práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti prostredníctvom dočasného predĺženia podpornej doby poberania tejto dávky na viac ako pol roka, pretože tieto osoby si nevedia v čase krízovej situácie nájsť zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na prípady pred nadobudnutím účinnosti novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo všetkých nezamestnaných, ktorých zasiahla mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu. Viac informácií Zdroj: TASR

SIH spustil program pomoci pre malé a stredné podniky

Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky na preklenutie finančných problémov počas opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Program umožní poskytovanie zvýhodnených úverov finančnými inštitúciami, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Viac informácií Zdroj: TASR

Prehľad bankových noviniek na pomoc klientom

Poštová banka ponúka bezúročný úver podnikateľom, živnostníkom, malým a stredným firmám s ročným obratom do 1 mil. EUR, ktoré sú zasiahnuté koronavírusom. Ak podnikateľ prejaví záujem o odklad splátok, banka to bude v plnej miere akceptovať. Splátky si môže odložiť maximálne na 6 mesiacov. Viac informácií Raiffeisen banka ponúka odklad splátok úverov na 3 – 6 mesiacov. Viac iformácií VÚB banka je pripravená poradiť a pomôcť s celým procesom odkladu splátok kvôli zníženiu príjmov či tržieb, ktoré spôsobila aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19. Viac informácií Tatra banka pristupuje k možnosti úplného alebo polovičného odkladu splátok úroku a istiny úverových produktov (spotrebné úvery a hypotéky) na obdobie 3-6 mesiacov, a to bez poplatku. Viac informácií Slovenská sporiteľňa sa rozhodla pristúpiť k problémom spôsobených koronavírusom individuálne. Svojím klientom ponúka riešenie odkladu, prípadne inú úpravu splácania hypotekárneho alebo spotrebného úveru prostredníctvom online kontaktného formuláru. Viac informácií OTP Banka pripravuje jednoduchší a rýchlejší proces vybavenia žiadosti […]

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom

Vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Informoval o tom v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) s predstaviteľmi ostatných koaličných strán. Štát napríklad plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Takisto poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Vláda poskytne aj bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopné refinancovať podnikateľov za výhodných podmienok. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy. Vláda pripravila aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. Viac informácií Zdroje: Vlada.gov.sk, Forbes.sk

Banky pre koronavírus obmedzujú úvery

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu na Slovensku, niektoré banky dočasne zavádzajú obmedzenia pre poskytovanie hypoték a spotrebných úverov. Neakceptujú niektoré príjmy, zastropovali max. výšku poskytovania úveru a pod. Viac informácií Zdroj: Financnykompas.sk

Vláda podporí zamestnávateľov príspevkami na udržanie pracovného miesta

Vláda  schválila legislatívny návrh, ktorý umožní zamestnávateľom vyplácať príspevok na udržanie pracovných miest. Príspevok bude aj pre toho zamestnávateľa, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku pre pokles odbytu, stratu zakázok alebo pre problémy u dodávateľov alebo subdodávateľov. Aj v tomto prípade bude nárok na príspevok trvať počas mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení. Viac informácií Zdroj: SITA.sk

Refresher daruje podnikateľom inzerciu za 100 000 eur

Vplyv koronavírusu na malé podniky je zásadný. Tie sú v týchto dňoch odstrihnuté od príjmu alebo museli svoju zárobkovú činnosť obmedziť na minimum. Portál Refresher rozdá 100 tisíc eur v podobe inzercie na svojom webe zadarmo pre tých najzraniteľnejších. Suma je rovná mediálnej hodnote, ktorú podnikateľom poskytneme. Viac informácií Zdroj: Refresher.sk

Z eurofondov pôjdu na podporu 4 miliardy

Podľa dostupných informácií má Slovenská republika momentálne k dispozícii približne 4 miliardy nevyčerpaných eurofondov. Peniaze chce využiť na zmiernenie krízy spojenej s ochorením COVID-19. Malo by ísť o oblasti: podpora malých a stredných podnikov, nákup zdravotníckeho zariadenia a na pomoc ľuďom, ktorí sú následkami koronavírusu najviac postihnutí. Nová vláda bude môcť peniaze využiť aj na opatrenia, ktoré podľa súčasných európskych pravidiel nemohli byť z fondov EÚ financované. Štát z eurofondov môže napríklad preplatiť mzdové a odvodové náklady firmám, ktorým krízová situácia spôsobuje najväčšie problémy. Viac informácií Zdroj: Euractiv

Dobré noviny pomôžu malým podnikateľom

Redakcia portálu DobréNoviny.sk sa v súvislosti s koronavírusom rozhodla pomôcť vybranému malému alebo strednému podnikateľovi, ktorý podniká na území Slovenska. O pomoc v podobe darovania mediálneho priestoru v hodnote až 2000 eur sa môžu žiadatelia uchádzať do 5. 4. 2020. Viac informácií

Nadácia Orange zriadila Fond pomoci

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Nadácia Orange rozhodla otvoriť Fond pomoci. Jeho cieľom je podporiť organizácie a zariadenia, ktoré prispievajú k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom. Viac informácií Zdroj: Orange.sk

Slovensku môžu pomôcť nevyčerpané eurofondy

Pomalé čerpanie eurofondov v predošlom roku môže Slovensku paradoxne pomôcť s investíciami na zmierňovanie škôd spôsobených ochorením COVID-19. Komisia novej vláde teoreticky umožňuje na tento účel použiť aj všetky doposiaľ nevyčerpané peniaze z fondov EÚ. Európske fondy pre koronavírus čaká veľký reštart. Európska komisia chce, aby peniaze z kohéznej politiky počas krízy smerovali hlavne na záchranu ľudských životov a podnikania. Investičný model, ktorý pripravila exekutíva EÚ, novej slovenskej vláde na zmierňovanie dopadov spôsobených koronavírusom z fondov EÚ teoreticky uvoľní až dva a pol miliardy eur. Slovensku totiž paradoxne pomohlo pomalé čerpanie eurofondov v predchádzajúcom roku. Viac informácií Zdroj: Euractiv.sk

Výzva – IT firmy pomôžte Slovensku

Impulzom pre vznik výzvy boli otázky viacerých majiteľov malých a stredných firiem. Potrebovali poradiť, akým spôsobom čo najlepšie zabezpečiť prácu z domu (homeoffice). IT  sa tak rozhodli svojimi možnosťami pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu. V spolupráci s ÚPVII bude na stránke www.slovensko.sk postupne zverejňovaný zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. Viac informácií

Návrh opatrení vlády na pomoc ekonomike SR

Vláda SR a ústredný krízový štáb SR prijali a prijímajú opatrenia na spomalenie šírenia vírusu COVID-19 v Slovenskej republike. Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky. Medzi opatreniami sú napríklad: Odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 na základe oznámenia daňového subjektu, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne. Odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30. 6. 2020 Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín Úplne oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky z […]

Pomoc z iniciatívy Kto pomôže Slovensku

Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk naplno rozbehla systém koordinovanej pomoci so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Prostredníctvom výzvy, ktorá vznikla s cieľom koordinovať a spájať žiadateľov o pomoc s možnými darcami, sa podarilo vyzbierať už vyše pol milióna eur a mnoho rôzneho potrebného materiálu. Distribúcia konkrétnej pomoci prebehla hneď v prvých dňoch a postupne vznikajú partnerstvá s množstvom organizácií, ktoré vedia poskytnúť konkrétne tovary a služby alebo pomôcť vo forme dobrovoľníctva. Popri zabezpečovaní základných ochranných prostriedkov, ako sú rúška, respirátory či obleky, bolo už zo získaných financií zakúpených niekoľko čističov vzduchu, ktoré zabezpečia sanáciu a dezinfekciu väčších priestorov v UNB Bratislava. Rozvozy ochranných prostriedkov do zariadení po celom Slovensku sa realizujú denne. V prípade záujmu o informácie a pomoc z aktuálnych grantových výziev, nájdete možnosti TU. Viac informácií

EÚ poskytne Slovensku pomoc 2,5 miliardy eur

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen navrhla vytvorenie fondu, ktorý má pomôcť zdravotníctvu a ekonomicky najviac postihnutým odvetviam. Najviac má z balíka tvoreného prevažne nevyčerpanými peniazmi na kohéznu politiku získať Poľsko. Najviac postihnuté Taliansko má obdržať 2,3 miliardy, čo je dokonca menej ako Slovensko. Naša krajina získa od EÚ 2,475 miliardy eur. Komisia by chcela peniaze rozdeliť čo najskôr a počíta s tým, že pre ich míňanie budú platiť výrazne voľnejšie pravidlá než pre bežné zdroje z fondov na podporu menej rozvinutých regiónov. Viac infomrácií  

Pre COVID-19 ponúka VÚB odklad splátok

V prípade, že zvažujete odklad splátok kvôli zníženiu príjmov či tržieb, ktoré spôsobila aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia okolo ochorenia COVID-19, VÚB banka je pripravená poradiť a pomôcť s celým procesom. SPOTREBNÉ ÚVERY Žiadosť môžno podať v ktorejkoľvek pobočke a postupne bude možnosť aj cez call centrum. O odklad splátok je možné požiadať len na spotrebiteľskom úvere, ktorý nie je poistený pre prípad schopnosti splácať úver. Ak je spotrebiteľský úver poistený je potrebné zároveň požiadať aj o zrušenie poistenia. Žiadosť o odklad splátok je možné podať za predpokladu, že klient nemešká viac ako jednu splátku na úvere a na ostatných produktoch vo VÚB nie je v omeškaní viac ako 60 dní. HYPOTEKÁRNE ÚVERY: V prípade, že sa klient dostane v súvislosti s nových ochorením COVID-19 do situácie keď nie je možné úver splácať v stanovenom termíne a v potrebnej výške, môže požiadať o úplný odklad splátok na 2 až 6 mesiacov. Žiadosť môžno podať v […]

Výzva Nadácie Tatra banky na pomoc v boji s koronavírusom

Tatra banka sa prostredníctvom svojej nadácie rozhodla rozdeliť 500 000 eur na boj s koronavírusom. Počas 3 týždňov rozdelia v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 eur (dohromady 300 000 eur). Ďalších 200 000 eur bude k dispozícii na iný projekt s vysokou urgenciou. Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc je procesne veľmi jednoduchá a podporené budú zdravotnícke inštitúcie a inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky. Viac informácií

ESET vytvára fond na podporu účinnej diagnostiky koronavírusu

Spoločnosť ESET si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a rozhodla sa zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia ESET preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.  Nadácia ESET cez fond podporí nákup vysokoúčinných diagnostických prístrojov, vývoj systémov na efektívnejšiu on-line diagnostiku, alebo prispeje na náklady spojené s ich prevádzkou či s odoberaním a prevozom vzoriek. Finančnú podporu môžu získať verejné aj súkromné zdravotnícke diagnostické inštitúcie a laboratóriá pôsobiace na Slovensku, ktoré majú oprávnenie na diagnostiku tohto typu, alebo na odoberanie a prevoz vzoriek súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2. Tieto inštitúcie môžu kontaktovať Nadáciu ESET na adrese nadacia@eset.sk. Odborným garantom pri hodnotení použitia prostriedkov fondu je uznávaný slovenský chemik Robert Mistrík. Viac informácií

SLSP pomôže klientom v problémoch

Slovenská sporiteľňa sa rozhodla pristúpiť k problémom spôsobených koronavírusom individuálne. Svojím klientom ponúka riešenie odkladu, prípadne inú úpravu splácania hypotekárneho alebo spotrebného úveru prostredníctvom online kontaktného formuláru. Viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk